ETH/EUR
Bán 1375.79
Chênh lệch Chênh lệch0.06
Mua 1375.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/EUR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 1347.27 -36.63 -2.65% 1383.90 1396.94 1326.60
Sep 27, 2022 1383.70 -5.07 -0.37% 1388.77 1453.07 1360.24
Sep 26, 2022 1388.76 52.19 3.90% 1336.57 1392.98 1325.72
Sep 25, 2022 1336.68 -21.53 -1.59% 1358.21 1378.38 1312.15
Sep 24, 2022 1358.14 -10.28 -0.75% 1368.42 1391.42 1347.54
Sep 23, 2022 1368.44 20.37 1.51% 1348.07 1383.71 1297.12
Sep 22, 2022 1310.13 43.44 3.43% 1266.69 1370.58 1260.06
Sep 21, 2022 1267.04 -59.63 -4.49% 1326.67 1426.58 1239.66
Sep 20, 2022 1326.69 -45.23 -3.30% 1371.92 1385.06 1316.46
Sep 19, 2022 1372.01 40.39 3.03% 1331.62 1388.84 1283.49
Sep 18, 2022 1331.42 -135.96 -9.27% 1467.38 1468.24 1324.33
Sep 17, 2022 1467.13 34.80 2.43% 1432.33 1474.28 1407.19
Sep 16, 2022 1432.56 -41.62 -2.82% 1474.18 1485.77 1404.72
Sep 15, 2022 1474.19 -167.65 -10.21% 1641.84 1661.27 1458.42
Sep 14, 2022 1641.81 63.70 4.04% 1578.11 1649.39 1557.64
Sep 13, 2022 1578.10 -116.91 -6.90% 1695.01 1738.49 1566.44
Sep 12, 2022 1695.00 -59.43 -3.39% 1754.43 1769.05 1671.27
Sep 11, 2022 1754.48 -10.46 -0.59% 1764.94 1779.89 1705.68
Sep 10, 2022 1765.12 54.85 3.21% 1710.27 1780.44 1698.35
Sep 9, 2022 1710.24 76.31 4.67% 1633.93 1736.82 1623.60