ETH/USDT
Bán 1085.49
Chênh lệch Chênh lệch0.72
Mua 1086.21
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

ETH/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 1150.68 9.38 0.82% 1141.30 1153.50 1131.07
Jun 28, 2022 1141.30 -49.01 -4.12% 1190.31 1233.17 1134.37
Jun 27, 2022 1190.33 -6.95 -0.58% 1197.28 1236.93 1174.08
Jun 26, 2022 1197.30 -44.25 -3.56% 1241.55 1277.21 1194.70
Jun 25, 2022 1241.26 16.91 1.38% 1224.35 1253.22 1179.39
Jun 24, 2022 1224.33 80.14 7.00% 1144.19 1244.60 1132.08
Jun 23, 2022 1144.22 95.20 9.08% 1049.02 1152.18 1045.27
Jun 22, 2022 1048.99 -76.33 -6.78% 1125.32 1126.23 1043.96
Jun 21, 2022 1125.30 -2.21 -0.20% 1127.51 1190.22 1108.81
Jun 20, 2022 1127.47 -0.16 -0.01% 1127.63 1167.25 1052.42
Jun 19, 2022 1127.63 132.90 13.36% 994.73 1148.52 934.60
Jun 18, 2022 994.73 -91.17 -8.40% 1085.90 1096.88 881.90
Jun 17, 2022 1086.13 18.07 1.69% 1068.06 1117.23 1050.75
Jun 16, 2022 1068.03 -169.11 -13.67% 1237.14 1256.17 1051.89
Jun 15, 2022 1237.14 29.45 2.44% 1207.69 1245.74 1013.81
Jun 14, 2022 1207.69 0.93 0.08% 1206.76 1259.65 1090.75
Jun 13, 2022 1184.58 -245.82 -17.19% 1430.40 1450.97 1163.96
Jun 12, 2022 1430.40 -100.33 -6.55% 1530.73 1540.61 1424.52
Jun 11, 2022 1530.73 -130.59 -7.86% 1661.32 1679.98 1499.74
Jun 10, 2022 1660.86 -127.16 -7.11% 1788.02 1802.09 1652.79