EU50
Bán 3287.9
Chênh lệch Chênh lệch12.6
Mua 3300.5

Giao dịch EU 50 (Europe) - biểu đồ giá EU50

Bán 3287.9
Chênh lệch Chênh lệch12.6
Mua 3300.5
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EU50 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 3351.7 4.3 0.13% 3347.4 3360.7 3336.2
Sep 28, 2022 3347.1 36.2 1.09% 3310.9 3365.1 3254.2
Sep 27, 2022 3310.6 -32.4 -0.97% 3343.0 3391.7 3286.0
Sep 26, 2022 3342.9 3.2 0.10% 3339.7 3374.0 3313.8
Sep 25, 2022 3340.0 -3.0 -0.09% 3343.0 3351.7 3328.2
Sep 23, 2022 3348.9 -89.7 -2.61% 3438.6 3445.8 3324.9
Sep 22, 2022 3489.7 62.5 1.82% 3427.2 3491.7 3405.6
Sep 21, 2022 3427.3 -23.4 -0.68% 3450.7 3515.0 3419.8
Sep 20, 2022 3450.9 -71.4 -2.03% 3522.3 3535.3 3429.0
Sep 19, 2022 3522.4 24.0 0.69% 3498.4 3522.4 3446.5
Sep 18, 2022 3498.5 4.2 0.12% 3494.3 3501.6 3490.2
Sep 16, 2022 3506.5 5.6 0.16% 3500.9 3521.5 3477.1
Sep 15, 2022 3500.7 -71.0 -1.99% 3571.7 3582.7 3495.5
Sep 14, 2022 3571.9 14.0 0.39% 3557.9 3588.6 3541.0
Sep 13, 2022 3558.0 -82.8 -2.27% 3640.8 3681.8 3547.1
Sep 12, 2022 3640.7 58.7 1.64% 3582.0 3654.9 3579.2
Sep 11, 2022 3582.1 -3.2 -0.09% 3585.3 3587.3 3579.3
Sep 9, 2022 3575.3 76.5 2.19% 3498.8 3583.3 3498.1
Sep 8, 2022 3498.5 -10.7 -0.30% 3509.2 3532.2 3451.5
Sep 7, 2022 3509.3 40.8 1.18% 3468.5 3520.3 3446.1