EVK
Bán 24.900
Chênh lệch Chênh lệch0.140
Mua 25.040

Giao dịch Evonik Industries AG - biểu đồ giá EVK

Bán 24.900
Chênh lệch Chênh lệch0.140
Mua 25.040
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EVK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 24.620 0.300 1.23% 24.320 24.730 24.280
May 25, 2022 25.480 0.190 0.75% 25.290 25.570 25.070
May 24, 2022 25.140 -0.250 -0.98% 25.390 25.460 25.060
May 23, 2022 25.550 -0.080 -0.31% 25.630 25.700 25.350
May 20, 2022 25.250 -0.310 -1.21% 25.560 25.790 25.160
May 19, 2022 25.180 -0.340 -1.33% 25.520 25.580 25.010
May 18, 2022 25.760 -0.170 -0.66% 25.930 26.050 25.700
May 17, 2022 25.900 0.200 0.78% 25.700 26.180 25.700
May 16, 2022 25.390 0.010 0.04% 25.380 25.520 25.270
May 13, 2022 25.380 0.310 1.24% 25.070 25.430 25.060
May 12, 2022 24.980 0.000 0.00% 24.980 25.070 24.480
May 11, 2022 25.320 0.110 0.44% 25.210 25.465 25.020
May 10, 2022 25.190 0.140 0.56% 25.050 25.610 24.900
May 9, 2022 24.640 -0.210 -0.85% 24.850 25.090 24.490
May 6, 2022 25.030 0.190 0.76% 24.840 25.110 24.630
May 5, 2022 24.970 -1.100 -4.22% 26.070 26.120 24.940
May 4, 2022 25.510 0.410 1.63% 25.100 25.660 25.070
May 3, 2022 24.900 0.010 0.04% 24.890 25.140 24.760
May 2, 2022 24.800 -0.080 -0.32% 24.880 25.150 23.945
Apr 29, 2022 24.960 0.230 0.93% 24.730 25.100 24.680