EVK
Bán 17.330
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 17.420

Giao dịch Evonik Industries AG - biểu đồ giá EVK

Bán 17.330
Chênh lệch Chênh lệch0.090
Mua 17.420
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EVK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 17.330 0.300 1.76% 17.030 17.435 17.030
Sep 29, 2022 16.880 -0.300 -1.75% 17.180 17.180 16.470
Sep 22, 2022 17.995 0.270 1.52% 17.725 18.110 17.675
Sep 21, 2022 18.060 0.310 1.75% 17.750 18.115 17.695
Sep 20, 2022 17.965 -0.290 -1.59% 18.255 18.435 17.900
Sep 19, 2022 18.205 0.280 1.56% 17.925 18.340 17.855
Sep 16, 2022 17.930 0.040 0.22% 17.890 18.185 17.765
Sep 15, 2022 18.295 -0.430 -2.30% 18.725 18.855 18.235
Sep 14, 2022 18.725 -0.365 -1.91% 19.090 19.240 18.455
Sep 13, 2022 19.225 -0.645 -3.25% 19.870 19.870 19.185
Sep 12, 2022 19.770 0.125 0.64% 19.645 19.940 19.620
Sep 9, 2022 19.400 0.290 1.52% 19.110 19.480 19.090
Sep 8, 2022 19.095 -0.215 -1.11% 19.310 19.340 18.875
Sep 7, 2022 19.155 0.700 3.79% 18.455 19.230 18.445
Sep 6, 2022 18.605 0.180 0.98% 18.425 18.785 18.375
Sep 5, 2022 18.385 0.065 0.35% 18.320 18.715 18.210
Sep 2, 2022 19.130 0.435 2.33% 18.695 19.200 18.575
Sep 1, 2022 18.420 0.030 0.16% 18.390 18.555 18.230
Aug 31, 2022 18.690 -0.140 -0.74% 18.830 18.860 18.585
Aug 30, 2022 18.790 -0.155 -0.82% 18.945 19.340 18.630