EVT
Bán 17.515
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 17.625

Giao dịch Evotec AG - biểu đồ giá EVT

Bán 17.515
Chênh lệch Chênh lệch0.110
Mua 17.625
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EVT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 17.515 0.345 2.01% 17.170 17.575 17.170
Sep 29, 2022 17.260 -0.325 -1.85% 17.585 17.615 17.180
Sep 28, 2022 17.725 0.385 2.22% 17.340 17.765 17.005
Sep 27, 2022 17.485 0.070 0.40% 17.415 17.810 17.350
Sep 26, 2022 17.395 -0.085 -0.49% 17.480 17.925 17.395
Sep 23, 2022 17.750 -0.110 -0.62% 17.860 17.970 17.140
Sep 22, 2022 18.525 0.385 2.12% 18.140 18.665 17.945
Sep 21, 2022 18.620 0.315 1.72% 18.305 18.810 18.305
Sep 20, 2022 18.725 -0.860 -4.39% 19.585 19.615 18.225
Sep 19, 2022 19.640 -0.325 -1.63% 19.965 20.075 19.365
Sep 16, 2022 20.215 -0.340 -1.65% 20.555 20.765 19.955
Sep 15, 2022 20.935 -0.320 -1.51% 21.255 21.500 20.855
Sep 14, 2022 21.315 -0.195 -0.91% 21.510 21.850 21.015
Sep 13, 2022 21.530 -1.290 -5.65% 22.820 22.880 21.450
Sep 12, 2022 22.740 0.050 0.22% 22.690 22.850 22.530
Sep 9, 2022 22.660 0.300 1.34% 22.360 22.790 22.350
Sep 8, 2022 22.240 0.290 1.32% 21.950 22.330 21.530
Sep 7, 2022 21.770 0.240 1.11% 21.530 21.840 21.355
Sep 6, 2022 21.720 0.000 0.00% 21.720 22.130 21.500
Sep 5, 2022 21.640 0.425 2.00% 21.215 21.720 20.915