EXC
Bán 43.20
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 43.43

Giao dịch Exelon Corp - biểu đồ giá EXC

Bán 43.20
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 43.43
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EXC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 43.19 1.19 2.83% 42.00 43.24 41.99
Jun 23, 2022 42.12 0.22 0.53% 41.90 42.30 41.69
Jun 22, 2022 41.58 0.57 1.39% 41.01 42.05 41.01
Jun 21, 2022 41.47 0.40 0.97% 41.07 41.76 40.90
Jun 17, 2022 40.80 -0.49 -1.19% 41.29 41.48 40.05
Jun 16, 2022 41.10 -0.32 -0.77% 41.42 41.55 40.66
Jun 15, 2022 42.14 -0.26 -0.61% 42.40 42.93 41.53
Jun 14, 2022 42.17 -1.48 -3.39% 43.65 43.79 41.60
Jun 13, 2022 43.52 -1.66 -3.67% 45.18 45.31 43.44
Jun 10, 2022 45.87 -0.10 -0.22% 45.97 46.29 45.57
Jun 9, 2022 46.53 -1.28 -2.68% 47.81 48.02 46.44
Jun 8, 2022 48.04 -0.70 -1.44% 48.74 49.10 47.97
Jun 7, 2022 48.92 0.59 1.22% 48.33 49.00 48.18
Jun 6, 2022 48.42 -0.41 -0.84% 48.83 49.01 48.31
Jun 3, 2022 48.61 0.00 0.00% 48.61 49.07 48.51
Jun 2, 2022 48.87 -0.41 -0.83% 49.28 49.30 47.92
Jun 1, 2022 49.05 -0.18 -0.37% 49.23 49.33 48.55
May 31, 2022 49.05 -0.18 -0.37% 49.23 49.54 48.72
May 27, 2022 49.71 0.74 1.51% 48.97 49.71 48.80
May 26, 2022 49.03 0.06 0.12% 48.97 49.36 48.89