EXPE
Bán 92.74
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 93.38

Giao dịch Expedia Inc - biểu đồ giá EXPE

Bán 92.74
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 93.38
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EXPE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 92.74 -0.02 -0.02% 92.76 93.64 92.26
Sep 28, 2022 95.69 3.49 3.79% 92.20 96.58 91.42
Sep 27, 2022 91.62 -0.56 -0.61% 92.18 94.67 90.35
Sep 26, 2022 89.49 -1.85 -2.03% 91.34 93.20 89.39
Sep 23, 2022 91.08 0.75 0.83% 90.33 91.65 89.04
Sep 22, 2022 91.80 -6.47 -6.58% 98.27 98.35 91.07
Sep 21, 2022 98.84 -4.97 -4.79% 103.81 104.41 98.58
Sep 20, 2022 104.39 3.69 3.66% 100.70 105.21 100.49
Sep 19, 2022 102.23 2.40 2.40% 99.83 103.05 99.83
Sep 16, 2022 101.69 -3.14 -3.00% 104.83 105.25 100.51
Sep 15, 2022 107.56 -1.25 -1.15% 108.81 113.33 107.24
Sep 14, 2022 109.92 1.58 1.46% 108.34 110.47 105.93
Sep 13, 2022 107.96 2.51 2.38% 105.45 109.56 104.69
Sep 12, 2022 111.51 1.20 1.09% 110.31 112.91 110.07
Sep 9, 2022 108.94 3.75 3.56% 105.19 109.14 104.52
Sep 8, 2022 104.74 2.75 2.70% 101.99 105.07 101.10
Sep 7, 2022 103.95 3.27 3.25% 100.68 104.24 99.62
Sep 6, 2022 100.64 -1.20 -1.18% 101.84 102.76 98.67
Sep 2, 2022 101.86 -0.07 -0.07% 101.93 103.99 100.90
Sep 1, 2022 101.51 0.73 0.72% 100.78 101.62 97.35