EXR
Bán 171.86
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 172.26

Giao dịch Extra Space Storage - biểu đồ giá EXR

Bán 171.86
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 172.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EXR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 24, 2022 172.24 4.35 2.59% 167.89 172.43 167.17
Jun 23, 2022 167.65 2.83 1.72% 164.82 169.03 164.82
Jun 22, 2022 164.42 4.23 2.64% 160.19 166.94 160.19
Jun 21, 2022 161.68 2.37 1.49% 159.31 163.85 159.02
Jun 17, 2022 159.20 -2.02 -1.25% 161.22 162.76 158.21
Jun 16, 2022 159.81 2.35 1.49% 157.46 161.76 157.44
Jun 15, 2022 161.24 1.41 0.88% 159.83 163.80 159.56
Jun 14, 2022 158.58 0.20 0.13% 158.38 160.66 156.28
Jun 13, 2022 159.16 -2.78 -1.72% 161.94 165.19 158.52
Jun 10, 2022 166.62 -0.26 -0.16% 166.88 170.13 165.91
Jun 9, 2022 169.13 -2.16 -1.26% 171.29 174.18 169.07
Jun 8, 2022 171.91 -5.65 -3.18% 177.56 178.49 171.03
Jun 7, 2022 179.87 6.34 3.65% 173.53 180.13 173.53
Jun 6, 2022 174.95 -3.23 -1.81% 178.18 179.29 174.76
Jun 3, 2022 178.02 1.79 1.02% 176.23 180.61 176.10
Jun 2, 2022 179.61 3.87 2.20% 175.74 179.84 174.75
Jun 1, 2022 178.44 0.34 0.19% 178.10 180.22 175.58
May 31, 2022 177.94 0.55 0.31% 177.39 179.22 175.95
May 27, 2022 179.87 5.30 3.04% 174.57 180.75 174.57
May 26, 2022 174.41 2.09 1.21% 172.32 175.64 172.32