FFIV
Bán 167.12
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 167.55

Giao dịch F5 Networks, Inc. - biểu đồ giá FFIV

Bán 167.12
Chênh lệch Chênh lệch0.43
Mua 167.55
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FFIV lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 162.06 5.30 3.38% 156.76 162.95 156.74
May 25, 2022 157.09 2.45 1.58% 154.64 158.61 154.60
May 24, 2022 157.24 1.45 0.93% 155.79 157.89 154.08
May 23, 2022 158.19 0.54 0.34% 157.65 159.21 155.90
May 20, 2022 156.13 -0.42 -0.27% 156.55 157.16 151.45
May 19, 2022 155.13 -2.15 -1.37% 157.28 159.16 154.23
May 18, 2022 160.97 -4.63 -2.80% 165.60 167.36 158.01
May 17, 2022 168.75 -0.20 -0.12% 168.95 170.49 167.41
May 16, 2022 166.93 0.26 0.16% 166.67 168.64 165.50
May 13, 2022 168.39 5.06 3.10% 163.33 168.74 163.25
May 12, 2022 162.76 0.80 0.49% 161.96 165.66 159.96
May 11, 2022 163.83 -3.98 -2.37% 167.81 171.56 163.49
May 10, 2022 170.37 3.53 2.12% 166.84 172.81 165.78
May 9, 2022 166.19 -1.02 -0.61% 167.21 169.87 165.83
May 6, 2022 170.27 3.22 1.93% 167.05 171.94 167.05
May 5, 2022 170.45 -3.38 -1.94% 173.83 175.81 168.60
May 4, 2022 177.58 7.15 4.20% 170.43 178.13 170.42
May 3, 2022 173.00 3.16 1.86% 169.84 175.09 169.83
May 2, 2022 172.06 7.02 4.25% 165.04 172.59 165.04
Apr 29, 2022 167.22 -7.61 -4.35% 174.83 177.00 166.48