FDS
Bán 382.64
Chênh lệch Chênh lệch1.03
Mua 383.67

Giao dịch Factset Research Systems - biểu đồ giá FDS

Bán 382.64
Chênh lệch Chênh lệch1.03
Mua 383.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FDS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 382.64 8.48 2.27% 374.16 383.41 370.96
Jun 28, 2022 375.64 -11.92 -3.08% 387.56 393.04 374.80
Jun 27, 2022 390.34 -0.14 -0.04% 390.48 393.46 385.85
Jun 24, 2022 392.24 4.10 1.06% 388.14 392.75 380.41
Jun 23, 2022 387.91 26.21 7.25% 361.70 390.11 361.70
Jun 22, 2022 359.69 6.73 1.91% 352.96 363.31 352.96
Jun 21, 2022 358.36 5.76 1.63% 352.60 359.27 352.25
Jun 17, 2022 348.91 0.30 0.09% 348.61 353.62 345.54
Jun 16, 2022 348.44 3.32 0.96% 345.12 351.98 344.81
Jun 15, 2022 355.26 3.49 0.99% 351.77 360.37 349.35
Jun 14, 2022 350.33 -0.58 -0.17% 350.91 353.05 348.52
Jun 13, 2022 351.89 1.13 0.32% 350.76 356.62 350.68
Jun 10, 2022 362.51 -1.83 -0.50% 364.34 366.63 360.86
Jun 9, 2022 369.15 -4.39 -1.18% 373.54 377.66 368.82
Jun 8, 2022 376.05 -1.22 -0.32% 377.27 380.39 373.96
Jun 7, 2022 381.16 7.39 1.98% 373.77 382.45 371.86
Jun 6, 2022 377.39 -2.34 -0.62% 379.73 383.08 376.68
Jun 3, 2022 378.91 1.31 0.35% 377.60 381.52 375.49
Jun 2, 2022 383.68 11.44 3.07% 372.24 384.75 372.24
Jun 1, 2022 374.20 2.86 0.77% 371.34 384.64 371.19