EO
Bán 25.415
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 25.545

Giao dịch Faurecia - biểu đồ giá EO

Bán 25.415
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 25.545
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

EO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 25.415 0.360 1.44% 25.055 25.810 24.665
May 26, 2022 25.105 1.660 7.08% 23.445 25.235 23.445
May 25, 2022 23.525 0.995 4.42% 22.530 23.745 22.310
May 24, 2022 22.270 -0.320 -1.42% 22.590 23.225 22.250
May 23, 2022 23.070 -0.435 -1.85% 23.505 23.525 22.450
May 20, 2022 23.080 0.400 1.76% 22.680 24.065 22.650
May 19, 2022 22.530 0.740 3.40% 21.790 22.600 21.340
May 18, 2022 22.260 0.250 1.14% 22.010 22.700 21.940
May 17, 2022 21.960 -0.080 -0.36% 22.040 22.570 21.790
May 16, 2022 21.560 -0.100 -0.46% 21.660 21.830 21.110
May 13, 2022 21.890 0.420 1.96% 21.470 22.030 21.000
May 12, 2022 21.240 0.715 3.48% 20.525 21.630 20.245
May 11, 2022 21.150 0.905 4.47% 20.245 21.600 20.245
May 10, 2022 20.065 -0.030 -0.15% 20.095 20.675 19.770
May 9, 2022 19.595 -0.210 -1.06% 19.805 20.145 19.010
May 6, 2022 19.975 0.830 4.34% 19.145 20.045 18.540
May 5, 2022 19.425 -1.465 -7.01% 20.890 21.110 19.355
May 4, 2022 20.335 -0.655 -3.12% 20.990 21.090 20.095
May 3, 2022 21.010 0.090 0.43% 20.920 21.720 20.675
May 2, 2022 20.495 -0.090 -0.44% 20.585 21.020 19.395