FRT
Bán 93.15
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 93.42

Giao dịch Federal Realty - biểu đồ giá FRT

Bán 93.15
Chênh lệch Chênh lệch0.27
Mua 93.42
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FRT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 93.15 -2.73 -2.85% 95.88 96.80 93.12
Sep 20, 2022 96.15 -2.40 -2.44% 98.55 98.94 95.81
Sep 19, 2022 100.12 1.23 1.24% 98.89 100.45 98.80
Sep 16, 2022 100.23 0.72 0.72% 99.51 100.60 98.25
Sep 15, 2022 99.84 -0.36 -0.36% 100.20 101.22 99.62
Sep 14, 2022 100.21 0.14 0.14% 100.07 100.43 99.13
Sep 13, 2022 100.87 -2.04 -1.98% 102.91 103.48 100.39
Sep 12, 2022 105.08 1.00 0.96% 104.08 105.18 103.89
Sep 9, 2022 103.82 1.77 1.73% 102.05 104.05 102.05
Sep 8, 2022 102.37 0.01 0.01% 102.36 103.97 102.09
Sep 7, 2022 104.00 1.53 1.49% 102.47 104.16 102.24
Sep 6, 2022 103.06 2.57 2.56% 100.49 103.39 100.49
Sep 2, 2022 100.63 -1.29 -1.27% 101.92 102.89 100.29
Sep 1, 2022 101.17 1.64 1.65% 99.53 101.23 98.89
Aug 31, 2022 101.08 -1.85 -1.80% 102.93 103.40 101.03
Aug 30, 2022 102.60 -0.40 -0.39% 103.00 104.37 102.44
Aug 29, 2022 103.46 0.13 0.13% 103.33 104.63 103.08
Aug 26, 2022 104.62 -2.07 -1.94% 106.69 107.19 104.54
Aug 25, 2022 107.17 1.66 1.57% 105.51 107.20 105.32
Aug 24, 2022 106.03 0.35 0.33% 105.68 106.75 105.63