FDX
Bán 217.99
Chênh lệch Chênh lệch2.74
Mua 220.73

Giao dịch Fedex - biểu đồ giá FDX

Bán 217.99
Chênh lệch Chênh lệch2.74
Mua 220.73
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FDX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 217.99 7.37 3.50% 210.62 219.83 209.77
May 26, 2022 211.28 7.95 3.91% 203.33 213.30 202.16
May 25, 2022 202.44 -0.74 -0.36% 203.18 205.22 198.35
May 24, 2022 201.58 0.15 0.07% 201.43 205.76 196.82
May 23, 2022 201.59 0.65 0.32% 200.94 206.67 199.68
May 20, 2022 198.62 -0.48 -0.24% 199.10 201.81 195.22
May 19, 2022 199.19 -0.93 -0.46% 200.12 202.95 195.19
May 18, 2022 202.49 -16.27 -7.44% 218.76 219.99 200.20
May 17, 2022 221.27 11.63 5.55% 209.64 222.26 209.28
May 16, 2022 209.48 0.86 0.41% 208.62 211.66 205.58
May 13, 2022 207.78 -0.53 -0.25% 208.31 214.80 206.17
May 12, 2022 206.84 1.80 0.88% 205.04 208.09 201.97
May 11, 2022 206.99 -0.28 -0.14% 207.27 211.84 203.45
May 10, 2022 207.33 -1.33 -0.64% 208.66 211.17 202.44
May 9, 2022 205.78 -0.94 -0.45% 206.72 212.29 202.63
May 6, 2022 209.08 3.60 1.75% 205.48 212.16 202.79
May 5, 2022 206.78 -0.01 -0.00% 206.79 210.26 204.43
May 4, 2022 208.78 10.31 5.19% 198.47 209.79 197.29
May 3, 2022 199.29 2.50 1.27% 196.79 200.33 194.99
May 2, 2022 196.01 -2.61 -1.31% 198.62 200.08 192.57