FDX
Bán 148.77
Chênh lệch Chênh lệch0.47
Mua 149.24

Giao dịch Fedex - biểu đồ giá FDX

Bán 148.77
Chênh lệch Chênh lệch0.47
Mua 149.24
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FDX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 148.77 0.89 0.60% 147.88 149.18 146.56
Sep 28, 2022 149.84 6.49 4.53% 143.35 150.93 141.39
Sep 27, 2022 143.95 0.46 0.32% 143.49 145.32 141.74
Sep 26, 2022 142.78 -5.06 -3.42% 147.84 150.57 141.85
Sep 23, 2022 147.84 -5.00 -3.27% 152.84 152.84 146.43
Sep 22, 2022 153.49 1.10 0.72% 152.39 160.28 150.13
Sep 21, 2022 151.84 -3.67 -2.36% 155.51 158.88 151.65
Sep 20, 2022 156.87 -4.66 -2.88% 161.53 163.26 156.16
Sep 19, 2022 162.58 3.15 1.98% 159.43 165.00 158.63
Sep 16, 2022 160.85 -4.88 -2.94% 165.73 165.90 154.84
Sep 15, 2022 170.71 -33.59 -16.44% 204.30 205.86 170.71
Sep 14, 2022 201.79 -3.09 -1.51% 204.88 205.14 200.59
Sep 13, 2022 203.78 -9.64 -4.52% 213.42 215.39 203.78
Sep 12, 2022 213.09 5.83 2.81% 207.26 215.53 206.28
Sep 9, 2022 206.78 4.83 2.39% 201.95 209.31 201.79
Sep 8, 2022 202.53 0.74 0.37% 201.79 202.80 197.25
Sep 7, 2022 201.30 -1.85 -0.91% 203.15 205.02 196.67
Sep 6, 2022 204.09 -1.69 -0.82% 205.78 206.51 201.45
Sep 2, 2022 208.60 -1.66 -0.79% 210.26 214.18 206.94
Sep 1, 2022 210.96 2.97 1.43% 207.99 211.88 206.63