FIL/USD
Bán 5.3781
Chênh lệch Chênh lệch0.4068
Mua 5.7849
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FIL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 5.3124 -0.0145 -0.27% 5.3269 5.3269 5.3123
Oct 3, 2022 5.3269 0.1588 3.07% 5.1681 5.3522 5.1138
Oct 2, 2022 5.1680 -0.1269 -2.40% 5.2949 5.3619 5.1409
Oct 1, 2022 5.2951 -0.1900 -3.46% 5.4851 5.4967 5.2794
Sep 30, 2022 5.4852 -0.1034 -1.85% 5.5886 5.6342 5.3917
Sep 29, 2022 5.5886 -0.0665 -1.18% 5.6551 5.7359 5.4837
Sep 28, 2022 5.6541 0.1305 2.36% 5.5236 5.8374 5.3530
Sep 27, 2022 5.5226 0.0505 0.92% 5.4721 5.9314 5.3820
Sep 26, 2022 5.4888 -0.0113 -0.21% 5.5001 5.5867 5.3161
Sep 25, 2022 5.5139 0.1345 2.50% 5.3794 5.6680 5.3084
Sep 24, 2022 5.3794 -0.1292 -2.35% 5.5086 5.5925 5.3123
Sep 14, 2022 5.7146 0.0672 1.19% 5.6474 5.7687 5.6183
Sep 13, 2022 5.6475 -0.6643 -10.52% 6.3118 6.3159 5.5776
Sep 12, 2022 6.3236 0.1494 2.42% 6.1742 6.5474 6.0966
Sep 11, 2022 6.1732 0.0210 0.34% 6.1522 6.7351 5.9592
Sep 10, 2022 6.1523 0.0063 0.10% 6.1460 6.3140 6.0008
Sep 9, 2022 6.1464 0.4806 8.48% 5.6658 6.2529 5.6270
Sep 8, 2022 5.6661 0.0130 0.23% 5.6531 5.7282 5.5186
Sep 7, 2022 5.6437 0.2390 4.42% 5.4047 5.7446 5.3307
Sep 6, 2022 5.4027 -0.5206 -8.79% 5.9233 6.0621 5.3723