FIVE
Bán 134.75
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 135.75

Giao dịch Five Below, Inc. - biểu đồ giá FIVE

Bán 134.75
Chênh lệch Chênh lệch1.00
Mua 135.75
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FIVE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 120.71 8.71 7.78% 112.00 122.24 112.00
May 24, 2022 114.25 1.05 0.93% 113.20 115.37 110.40
May 23, 2022 116.19 -1.73 -1.47% 117.92 118.18 113.19
May 20, 2022 116.66 -8.07 -6.47% 124.73 124.73 111.18
May 19, 2022 123.03 0.36 0.29% 122.67 126.41 120.37
May 18, 2022 124.53 -11.32 -8.33% 135.85 136.21 120.72
May 17, 2022 141.42 -0.07 -0.05% 141.49 142.73 136.80
May 16, 2022 140.67 -2.67 -1.86% 143.34 144.77 139.69
May 13, 2022 145.71 5.59 3.99% 140.12 145.85 139.99
May 12, 2022 138.28 4.49 3.36% 133.79 142.78 132.45
May 11, 2022 136.46 0.10 0.07% 136.36 142.93 134.21
May 10, 2022 137.95 -2.21 -1.58% 140.16 142.80 133.87
May 9, 2022 137.98 -4.83 -3.38% 142.81 145.44 137.21
May 6, 2022 146.30 -1.58 -1.07% 147.88 148.44 141.23
May 5, 2022 150.73 -6.42 -4.09% 157.15 158.63 147.79
May 4, 2022 161.61 2.92 1.84% 158.69 162.61 152.67
May 3, 2022 159.97 -0.68 -0.42% 160.65 161.59 156.74
May 2, 2022 161.70 6.13 3.94% 155.57 162.38 153.51
Apr 29, 2022 156.63 -8.01 -4.87% 164.64 166.92 155.77
Apr 28, 2022 166.24 3.77 2.32% 162.47 169.38 158.85