FLR
Bán 23.21
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 23.44

Giao dịch Fluor - biểu đồ giá FLR

Bán 23.21
Chênh lệch Chênh lệch0.23
Mua 23.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FLR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 23.21 -0.67 -2.81% 23.88 23.94 22.90
Jun 28, 2022 23.80 -0.48 -1.98% 24.28 24.63 23.78
Jun 27, 2022 24.31 0.17 0.70% 24.14 24.68 23.83
Jun 24, 2022 23.54 0.30 1.29% 23.24 24.36 22.79
Jun 23, 2022 23.13 -0.88 -3.67% 24.01 24.24 22.86
Jun 22, 2022 24.05 0.05 0.21% 24.00 24.45 23.63
Jun 21, 2022 24.69 0.35 1.44% 24.34 24.99 23.64
Jun 17, 2022 24.06 -0.90 -3.61% 24.96 25.54 23.96
Jun 16, 2022 24.95 -0.93 -3.59% 25.88 25.98 24.74
Jun 15, 2022 26.64 0.02 0.08% 26.62 26.95 25.98
Jun 14, 2022 26.47 -0.01 -0.04% 26.48 27.10 25.93
Jun 13, 2022 26.27 -0.51 -1.90% 26.78 27.11 26.12
Jun 10, 2022 27.82 -0.93 -3.23% 28.75 29.19 27.61
Jun 9, 2022 29.34 0.62 2.16% 28.72 29.77 28.40
Jun 8, 2022 28.91 0.01 0.03% 28.90 29.75 28.72
Jun 7, 2022 29.35 1.77 6.42% 27.58 29.36 27.39
Jun 6, 2022 27.54 -0.96 -3.37% 28.50 28.73 27.29
Jun 3, 2022 28.10 0.16 0.57% 27.94 28.17 27.59
Jun 2, 2022 28.39 0.82 2.97% 27.57 28.89 27.54
Jun 1, 2022 27.70 -0.16 -0.57% 27.86 28.44 27.08