FR40
Bán 7183.3
Chênh lệch Chênh lệch6.8
Mua 7190.1

Giao dịch France 40 (France) - biểu đồ giá FR40

Bán 7183.3
Chênh lệch Chênh lệch6.8
Mua 7190.1
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FR40 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 8, 2023 7179.9 -10.1 -0.14% 7190.0 7195.1 7176.6
Jun 7, 2023 7195.9 -33.1 -0.46% 7229.0 7232.4 7168.5
Jun 6, 2023 7230.4 55.0 0.77% 7175.4 7230.4 7165.5
Jun 5, 2023 7188.9 -78.4 -1.08% 7267.3 7293.5 7178.2
Jun 2, 2023 7273.7 132.6 1.86% 7141.1 7282.4 7140.2
Jun 1, 2023 7148.9 17.0 0.24% 7131.9 7171.0 7087.7
May 31, 2023 7125.9 -79.1 -1.10% 7205.0 7206.7 7081.0
May 30, 2023 7207.4 -64.2 -0.88% 7271.6 7294.7 7191.5
May 29, 2023 7301.4 -41.7 -0.57% 7343.1 7355.0 7290.5
May 26, 2023 7322.9 89.3 1.23% 7233.6 7335.4 7205.7
May 25, 2023 7250.9 -7.4 -0.10% 7258.3 7276.2 7193.5
May 24, 2023 7247.2 -102.6 -1.40% 7349.8 7351.5 7221.0
May 23, 2023 7341.7 -139.9 -1.87% 7481.6 7488.4 7334.4
May 22, 2023 7474.2 1.8 0.02% 7472.4 7491.7 7449.5
May 19, 2023 7504.4 36.6 0.49% 7467.8 7523.5 7462.0
May 18, 2023 7466.7 30.6 0.41% 7436.1 7481.7 7423.5
May 17, 2023 7436.7 56.7 0.77% 7380.0 7440.9 7350.5
May 16, 2023 7383.4 -36.3 -0.49% 7419.7 7427.5 7375.2
May 15, 2023 7433.9 34.7 0.47% 7399.2 7454.5 7394.0
May 12, 2023 7418.2 22.6 0.31% 7395.6 7462.5 7390.5