FR40
Bán 5683.5
Chênh lệch Chênh lệch2.7
Mua 5686.2

Giao dịch France 40 (France) - biểu đồ giá FR40

Bán 5683.5
Chênh lệch Chênh lệch2.7
Mua 5686.2
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FR40 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 5791.6 3.5 0.06% 5788.1 5802.1 5769.2
Sep 28, 2022 5787.6 57.0 0.99% 5730.6 5817.0 5647.5
Sep 27, 2022 5730.1 -47.4 -0.82% 5777.5 5850.9 5690.3
Sep 26, 2022 5777.0 5.0 0.09% 5772.0 5826.9 5725.0
Sep 25, 2022 5772.5 -8.5 -0.15% 5781.0 5792.0 5752.0
Sep 23, 2022 5787.9 -162.0 -2.72% 5949.9 5957.4 5752.3
Sep 22, 2022 6017.8 90.1 1.52% 5927.7 6021.3 5897.9
Sep 21, 2022 5927.2 -27.2 -0.46% 5954.4 6070.8 5912.1
Sep 20, 2022 5954.9 -156.9 -2.57% 6111.8 6119.2 5922.2
Sep 19, 2022 6112.3 19.5 0.32% 6092.8 6112.3 5972.2
Sep 18, 2022 6093.3 3.0 0.05% 6090.3 6099.8 6079.3
Sep 16, 2022 6107.5 16.5 0.27% 6091.0 6121.7 6050.9
Sep 15, 2022 6090.5 -142.0 -2.28% 6232.5 6249.4 6081.5
Sep 14, 2022 6233.0 17.2 0.28% 6215.8 6248.7 6180.2
Sep 13, 2022 6215.3 -115.5 -1.82% 6330.8 6395.2 6185.2
Sep 12, 2022 6331.3 90.0 1.44% 6241.3 6351.7 6221.7
Sep 11, 2022 6241.8 -12.5 -0.20% 6254.3 6256.8 6240.3
Sep 9, 2022 6234.8 133.5 2.19% 6101.3 6240.7 6099.8
Sep 8, 2022 6100.8 -22.0 -0.36% 6122.8 6162.4 6031.6
Sep 7, 2022 6123.3 60.0 0.99% 6063.3 6137.3 6017.3