FUGRc
Bán 13.985
Chênh lệch Chênh lệch0.150
Mua 14.135

Giao dịch Fugro N.V. - biểu đồ giá FUGRc

Bán 13.985
Chênh lệch Chênh lệch0.150
Mua 14.135
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

FUGRc lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 13.435 0.150 1.13% 13.285 13.515 12.975
May 24, 2022 13.355 0.080 0.60% 13.275 13.485 13.265
May 23, 2022 13.425 0.070 0.52% 13.355 13.445 13.205
May 20, 2022 13.225 0.060 0.46% 13.165 13.495 13.165
May 19, 2022 13.255 0.090 0.68% 13.165 13.295 13.010
May 18, 2022 13.345 -0.080 -0.60% 13.425 13.655 13.345
May 17, 2022 13.495 0.460 3.53% 13.035 13.605 13.035
May 16, 2022 12.970 0.440 3.51% 12.530 12.990 12.480
May 13, 2022 12.460 0.220 1.80% 12.240 12.470 12.070
May 12, 2022 12.240 0.160 1.32% 12.080 12.290 11.830
May 11, 2022 12.390 -0.160 -1.27% 12.550 12.550 12.250
May 10, 2022 12.480 0.190 1.55% 12.290 12.660 12.210
May 9, 2022 12.590 -0.505 -3.86% 13.095 13.315 12.590
May 6, 2022 13.195 0.575 4.56% 12.620 13.275 12.510
May 5, 2022 12.780 -0.255 -1.96% 13.035 13.465 12.780
May 4, 2022 12.820 0.530 4.31% 12.290 12.990 12.290
May 3, 2022 12.270 0.655 5.64% 11.615 12.330 11.615
May 2, 2022 11.575 0.010 0.09% 11.565 11.615 11.375
Apr 29, 2022 11.645 0.070 0.60% 11.575 11.805 11.495
Apr 28, 2022 11.525 -0.110 -0.95% 11.635 11.795 11.455