0027
Bán 46.40
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 47.15

Giao dịch Galaxy Entertainment Group Limited - biểu đồ giá 0027

Bán 46.40
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 47.15
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0027 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 46.40 0.30 0.65% 46.10 46.80 45.90
Jun 29, 2022 46.85 0.85 1.85% 46.00 47.60 46.00
Jun 28, 2022 47.20 4.00 9.26% 43.20 47.60 42.80
Jun 27, 2022 43.75 1.65 3.92% 42.10 44.10 42.10
Jun 24, 2022 41.60 1.30 3.23% 40.30 41.75 40.30
Jun 23, 2022 40.40 0.30 0.75% 40.10 40.80 39.75
Jun 22, 2022 40.25 -0.45 -1.11% 40.70 41.15 40.15
Jun 21, 2022 40.75 0.95 2.39% 39.80 41.50 39.70
Jun 20, 2022 39.95 0.75 1.91% 39.20 40.40 38.25
Jun 17, 2022 40.65 0.30 0.74% 40.35 40.65 40.00
Jun 16, 2022 40.55 -0.70 -1.70% 41.25 41.90 40.35
Jun 15, 2022 40.85 0.15 0.37% 40.70 41.35 40.55
Jun 14, 2022 40.95 -0.05 -0.12% 41.00 41.10 40.05
Jun 13, 2022 41.15 -0.85 -2.02% 42.00 42.30 41.15
Jun 10, 2022 43.25 0.35 0.82% 42.90 43.60 42.55
Jun 9, 2022 43.60 -0.35 -0.80% 43.95 44.55 43.45
Jun 8, 2022 44.05 1.90 4.51% 42.15 44.40 42.05
Jun 7, 2022 41.70 0.20 0.48% 41.50 42.00 41.20
Jun 6, 2022 41.90 0.60 1.45% 41.30 42.25 41.05
Jun 2, 2022 40.95 0.05 0.12% 40.90 41.35 40.70