GME
Bán 22.33
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 22.53

Giao dịch Gamestop - biểu đồ giá GME

Bán 22.33
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 22.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GME lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 28, 2023 22.81 0.09 0.40% 22.72 23.45 22.15
Mar 27, 2023 22.76 -0.30 -1.30% 23.06 24.21 22.60
Mar 24, 2023 23.82 1.35 6.01% 22.47 23.96 22.01
Mar 23, 2023 22.38 -1.63 -6.79% 24.01 24.49 22.01
Mar 22, 2023 23.26 -1.36 -5.52% 24.62 27.69 22.96
Mar 21, 2023 26.05 9.37 56.18% 16.68 27.40 16.68
Mar 20, 2023 16.79 0.36 2.19% 16.43 17.19 15.94
Mar 17, 2023 16.43 -0.24 -1.44% 16.67 16.81 15.85
Mar 16, 2023 16.43 0.45 2.82% 15.98 16.69 15.47
Mar 15, 2023 15.93 -1.05 -6.18% 16.98 16.99 15.63
Mar 14, 2023 16.72 0.04 0.24% 16.68 17.31 16.33
Mar 13, 2023 16.73 -0.73 -4.18% 17.46 17.80 16.44
Mar 10, 2023 17.13 -0.20 -1.15% 17.33 17.70 16.76
Mar 9, 2023 17.36 -0.61 -3.39% 17.97 18.28 17.26
Mar 8, 2023 17.97 -0.11 -0.61% 18.08 18.30 17.55
Mar 7, 2023 18.08 -0.55 -2.95% 18.63 18.86 17.74
Mar 6, 2023 18.58 -0.10 -0.54% 18.68 19.40 18.20
Mar 3, 2023 18.46 0.44 2.44% 18.02 19.03 17.93
Mar 2, 2023 17.96 -0.28 -1.54% 18.24 18.33 17.53
Mar 1, 2023 18.24 -0.76 -4.00% 19.00 19.15 18.03