IT
Bán 287.32
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 288.07

Giao dịch Gartner - biểu đồ giá IT

Bán 287.32
Chênh lệch Chênh lệch0.75
Mua 288.07
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 287.32 -4.18 -1.43% 291.50 295.85 287.10
Sep 20, 2022 290.70 -8.05 -2.69% 298.75 298.97 287.56
Sep 19, 2022 302.49 7.84 2.66% 294.65 302.74 294.65
Sep 16, 2022 299.69 2.21 0.74% 297.48 300.51 290.35
Sep 15, 2022 302.51 3.59 1.20% 298.92 306.39 297.30
Sep 14, 2022 301.43 -0.36 -0.12% 301.79 309.04 298.91
Sep 13, 2022 302.27 2.60 0.87% 299.67 305.56 298.52
Sep 12, 2022 311.00 6.89 2.27% 304.11 311.16 303.60
Sep 9, 2022 305.79 9.70 3.28% 296.09 306.49 296.09
Sep 8, 2022 298.20 4.58 1.56% 293.62 298.57 293.61
Sep 7, 2022 296.55 8.22 2.85% 288.33 297.16 288.33
Sep 6, 2022 290.08 1.81 0.63% 288.27 292.78 286.25
Sep 2, 2022 288.62 -4.15 -1.42% 292.77 294.91 287.07
Sep 1, 2022 291.06 8.38 2.96% 282.68 291.29 282.62
Aug 31, 2022 285.02 -5.24 -1.81% 290.26 292.27 285.02
Aug 30, 2022 288.84 -1.17 -0.40% 290.01 292.45 285.99
Aug 29, 2022 290.66 2.64 0.92% 288.02 294.50 287.88
Aug 26, 2022 294.92 -8.00 -2.64% 302.92 303.48 293.91
Aug 25, 2022 304.81 4.06 1.35% 300.75 306.02 297.92
Aug 24, 2022 300.83 2.73 0.92% 298.10 303.50 298.10