IT
Bán 249.64
Chênh lệch Chênh lệch0.74
Mua 250.38

Giao dịch Gartner - biểu đồ giá IT

Bán 249.64
Chênh lệch Chênh lệch0.74
Mua 250.38
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 249.57 4.42 1.80% 245.15 251.50 243.87
May 24, 2022 247.88 2.69 1.10% 245.19 249.84 239.16
May 23, 2022 249.84 -1.63 -0.65% 251.47 251.94 243.56
May 20, 2022 249.76 -0.66 -0.26% 250.42 250.72 242.53
May 19, 2022 248.36 11.51 4.86% 236.85 251.49 236.85
May 18, 2022 239.72 -10.33 -4.13% 250.05 251.33 238.24
May 17, 2022 254.47 -2.76 -1.07% 257.23 258.44 251.66
May 16, 2022 253.26 2.00 0.80% 251.26 255.76 250.17
May 13, 2022 255.03 5.39 2.16% 249.64 257.64 248.90
May 12, 2022 247.31 7.04 2.93% 240.27 248.32 240.27
May 11, 2022 244.56 -0.23 -0.09% 244.79 250.74 243.74
May 10, 2022 245.86 4.34 1.80% 241.52 248.83 238.85
May 9, 2022 238.94 -8.85 -3.57% 247.79 250.26 237.48
May 6, 2022 252.64 -3.39 -1.32% 256.03 256.10 248.69
May 5, 2022 259.15 -16.00 -5.82% 275.15 278.53 256.32
May 4, 2022 279.56 -0.37 -0.13% 279.93 280.88 265.07
May 3, 2022 280.65 -9.14 -3.15% 289.79 297.57 273.28
May 2, 2022 289.19 1.48 0.51% 287.71 291.03 281.34
Apr 29, 2022 290.31 -3.65 -1.24% 293.96 297.51 288.97
Apr 28, 2022 298.25 9.26 3.20% 288.99 300.36 288.99