G1A
Bán 37.100
Chênh lệch Chênh lệch0.200
Mua 37.300

Giao dịch Gea Group AG - biểu đồ giá G1A

Bán 37.100
Chênh lệch Chênh lệch0.200
Mua 37.300
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

G1A lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 17, 2022 37.100 -0.685 -1.81% 37.785 37.865 37.020
Aug 16, 2022 37.740 0.460 1.23% 37.280 37.740 36.830
Aug 15, 2022 37.230 -0.050 -0.13% 37.280 37.500 36.970
Aug 12, 2022 37.300 -0.160 -0.43% 37.460 37.580 37.070
Aug 11, 2022 37.530 0.050 0.13% 37.480 37.730 37.110
Aug 10, 2022 37.220 1.040 2.87% 36.180 37.550 35.235
Aug 9, 2022 35.500 -0.540 -1.50% 36.040 36.170 35.390
Aug 8, 2022 36.250 -0.320 -0.88% 36.570 36.740 36.140
Aug 5, 2022 36.330 -0.950 -2.55% 37.280 37.500 36.330
Aug 4, 2022 37.320 0.140 0.38% 37.180 37.520 37.090
Aug 3, 2022 37.180 0.540 1.47% 36.640 37.230 36.500
Aug 2, 2022 36.730 0.380 1.05% 36.350 36.810 36.020
Aug 1, 2022 36.710 0.450 1.24% 36.260 36.800 36.170
Jul 29, 2022 36.360 0.880 2.48% 35.480 36.470 35.480
Jul 28, 2022 35.215 0.260 0.74% 34.955 35.550 34.935
Jul 27, 2022 34.655 0.520 1.52% 34.135 34.825 34.075
Jul 26, 2022 33.975 -0.580 -1.68% 34.555 34.665 33.905
Jul 25, 2022 34.495 -0.120 -0.35% 34.615 34.875 34.335
Jul 22, 2022 34.735 -0.100 -0.29% 34.835 35.055 34.545
Jul 21, 2022 34.865 0.400 1.16% 34.465 35.015 34.385