GD
Bán 218.94
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 219.63

Giao dịch General Dynamics - biểu đồ giá GD

Bán 218.94
Chênh lệch Chênh lệch0.69
Mua 219.63
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 218.94 -1.84 -0.83% 220.78 221.49 218.59
Jun 28, 2022 220.12 -4.32 -1.92% 224.44 227.70 219.75
Jun 27, 2022 223.10 0.81 0.36% 222.29 225.96 221.45
Jun 24, 2022 222.04 4.86 2.24% 217.18 222.45 216.34
Jun 23, 2022 216.17 0.36 0.17% 215.81 217.48 213.54
Jun 22, 2022 215.59 2.67 1.25% 212.92 218.61 212.70
Jun 21, 2022 216.26 4.26 2.01% 212.00 218.12 211.31
Jun 17, 2022 209.40 -1.06 -0.50% 210.46 213.05 207.80
Jun 16, 2022 211.64 -2.51 -1.17% 214.15 215.33 210.84
Jun 15, 2022 217.53 1.22 0.56% 216.31 220.35 214.75
Jun 14, 2022 215.60 -1.92 -0.88% 217.52 218.55 214.02
Jun 13, 2022 216.92 -3.45 -1.57% 220.37 221.27 216.31
Jun 10, 2022 224.16 0.44 0.20% 223.72 226.81 222.46
Jun 9, 2022 226.48 -3.24 -1.41% 229.72 231.28 226.46
Jun 8, 2022 230.87 -2.28 -0.98% 233.15 233.97 230.41
Jun 7, 2022 235.06 6.83 2.99% 228.23 235.39 227.62
Jun 6, 2022 229.44 -1.39 -0.60% 230.83 232.10 229.18
Jun 3, 2022 229.69 2.30 1.01% 227.39 231.50 227.39
Jun 2, 2022 228.95 1.05 0.46% 227.90 230.01 223.30
Jun 1, 2022 225.79 -0.22 -0.10% 226.01 227.54 223.85