GM
Bán 34.14
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 34.23

Giao dịch General Motors Co - biểu đồ giá GM

Bán 34.14
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 34.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 35.44 2.33 7.04% 33.11 35.75 33.08
Oct 3, 2022 32.72 0.80 2.51% 31.92 33.24 31.47
Sep 30, 2022 32.08 -1.24 -3.72% 33.32 33.76 31.97
Sep 29, 2022 33.08 -1.29 -3.75% 34.37 34.92 32.78
Sep 28, 2022 35.16 0.92 2.69% 34.24 35.45 33.59
Sep 27, 2022 34.83 -0.37 -1.05% 35.20 35.72 34.03
Sep 26, 2022 34.81 -0.44 -1.25% 35.25 36.00 34.62
Sep 23, 2022 35.44 -1.58 -4.27% 37.02 37.14 34.79
Sep 22, 2022 37.75 0.29 0.77% 37.46 37.99 36.96
Sep 21, 2022 37.36 -1.50 -3.86% 38.86 39.62 37.33
Sep 20, 2022 38.96 -1.48 -3.66% 40.44 40.72 38.86
Sep 19, 2022 40.66 1.43 3.65% 39.23 41.42 38.96
Sep 16, 2022 39.89 0.33 0.83% 39.56 40.51 39.47
Sep 15, 2022 40.16 -0.35 -0.86% 40.51 42.09 40.16
Sep 14, 2022 40.57 -0.20 -0.49% 40.77 41.01 39.69
Sep 13, 2022 40.50 -1.55 -3.69% 42.05 42.40 40.06
Sep 12, 2022 41.37 0.12 0.29% 41.25 42.31 41.09
Sep 9, 2022 41.07 0.60 1.48% 40.47 41.49 40.47
Sep 8, 2022 40.56 0.84 2.11% 39.72 40.63 39.27
Sep 7, 2022 39.97 1.58 4.12% 38.39 40.16 38.34