GPC
Bán 133.38
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 133.67

Giao dịch Genuine Parts - biểu đồ giá GPC

Bán 133.38
Chênh lệch Chênh lệch0.29
Mua 133.67
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GPC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 133.38 -1.92 -1.42% 135.30 135.40 132.91
Jun 28, 2022 135.30 -0.84 -0.62% 136.14 138.68 135.04
Jun 27, 2022 136.96 -0.12 -0.09% 137.08 138.21 136.04
Jun 24, 2022 136.60 2.99 2.24% 133.61 136.78 133.25
Jun 23, 2022 133.12 1.19 0.90% 131.93 133.29 131.03
Jun 22, 2022 131.44 2.14 1.66% 129.30 131.79 129.03
Jun 21, 2022 130.64 2.60 2.03% 128.04 130.94 126.82
Jun 17, 2022 127.04 -0.26 -0.20% 127.30 129.08 126.83
Jun 16, 2022 128.17 -1.11 -0.86% 129.28 129.59 127.54
Jun 15, 2022 132.24 -0.38 -0.29% 132.62 133.71 130.55
Jun 14, 2022 132.31 1.30 0.99% 131.01 133.41 130.93
Jun 13, 2022 131.35 -1.40 -1.05% 132.75 133.36 130.41
Jun 10, 2022 135.77 -1.07 -0.78% 136.84 137.59 135.72
Jun 9, 2022 139.53 0.98 0.71% 138.55 141.84 138.54
Jun 8, 2022 139.29 -0.61 -0.44% 139.90 140.74 138.72
Jun 7, 2022 140.61 3.00 2.18% 137.61 140.78 137.15
Jun 6, 2022 139.48 3.60 2.65% 135.88 139.65 135.46
Jun 3, 2022 135.79 1.11 0.82% 134.68 137.02 134.68
Jun 2, 2022 136.69 1.60 1.18% 135.09 136.75 133.88
Jun 1, 2022 135.68 -1.01 -0.74% 136.69 137.76 135.04