DE40
Bán 12217.7
Chênh lệch Chênh lệch16.3
Mua 12234.0

Giao dịch Germany 40 (Europe, Dax) - biểu đồ giá DE40

Bán 12217.7
Chênh lệch Chênh lệch16.3
Mua 12234.0
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DE40 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 7, 2022 12443.7 51.3 0.41% 12392.4 12471.5 12389.9
Oct 6, 2022 12392.8 -237.5 -1.88% 12630.3 12689.1 12379.9
Oct 5, 2022 12629.8 22.8 0.18% 12607.0 12651.3 12440.7
Oct 4, 2022 12607.5 370.2 3.03% 12237.3 12663.2 12230.0
Oct 3, 2022 12237.5 348.4 2.93% 11889.1 12261.5 11796.0
Oct 2, 2022 11888.5 -34.0 -0.29% 11922.5 11977.7 11873.2
Sep 30, 2022 11950.1 -75.9 -0.63% 12026.0 12126.1 11906.7
Sep 29, 2022 12025.5 -237.7 -1.94% 12263.2 12292.6 11853.1
Sep 28, 2022 12262.7 186.5 1.54% 12076.2 12309.2 11848.1
Sep 27, 2022 12075.7 -157.1 -1.28% 12232.8 12402.7 11971.1
Sep 26, 2022 12232.4 -15.8 -0.13% 12248.2 12359.2 12152.5
Sep 25, 2022 12249.0 -27.1 -0.22% 12276.1 12293.8 12226.0
Sep 23, 2022 12294.1 -306.3 -2.43% 12600.4 12611.0 12165.8
Sep 22, 2022 12765.7 248.9 1.99% 12516.8 12771.3 12435.1
Sep 21, 2022 12517.2 -99.2 -0.79% 12616.4 12848.3 12504.5
Sep 20, 2022 12617.2 -283.9 -2.20% 12901.1 12929.3 12524.6
Sep 19, 2022 12901.5 138.0 1.08% 12763.5 12901.5 12591.6
Sep 18, 2022 12763.9 14.0 0.11% 12749.9 12776.9 12735.8
Sep 16, 2022 12783.1 -54.7 -0.43% 12837.8 12883.6 12679.2
Sep 15, 2022 12837.4 -229.0 -1.75% 13066.4 13102.8 12814.0