DE40
Bán 15870.5
Chênh lệch Chênh lệch8.1
Mua 15878.6

Giao dịch Germany 40 (Europe, Dax) - biểu đồ giá DE40

Bán 15870.5
Chênh lệch Chênh lệch8.1
Mua 15878.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

DE40 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 30, 2023 15954.8 25.2 0.16% 15929.6 15975.8 15927.7
May 29, 2023 15930.5 -92.7 -0.58% 16023.2 16079.6 15919.7
May 28, 2023 16023.7 -21.1 -0.13% 16044.8 16057.7 16020.4
May 26, 2023 15999.4 193.2 1.22% 15806.2 16010.3 15721.3
May 25, 2023 15805.2 -71.1 -0.45% 15876.3 15881.6 15723.6
May 24, 2023 15874.9 -217.0 -1.35% 16091.9 16091.9 15799.4
May 23, 2023 16092.8 -159.7 -0.98% 16252.5 16259.4 16055.1
May 22, 2023 16251.6 -22.6 -0.14% 16274.2 16298.1 16191.4
May 21, 2023 16275.2 28.9 0.18% 16246.3 16278.2 16242.0
May 19, 2023 16267.7 48.5 0.30% 16219.2 16332.4 16201.0
May 18, 2023 16218.2 201.8 1.26% 16016.4 16253.3 15996.1
May 17, 2023 16017.3 109.8 0.69% 15907.5 16025.1 15853.0
May 16, 2023 15904.6 -19.4 -0.12% 15924.0 15971.7 15858.0
May 15, 2023 15925.0 37.0 0.23% 15888.0 15980.5 15871.3
May 14, 2023 15889.0 15.1 0.10% 15873.9 15890.9 15871.8
May 12, 2023 15875.7 37.7 0.24% 15838.0 15935.8 15838.0
May 11, 2023 15838.9 -64.4 -0.40% 15903.3 15968.8 15754.5
May 10, 2023 15903.2 -50.5 -0.32% 15953.7 15987.0 15817.0
May 9, 2023 15954.6 3.8 0.02% 15950.8 15978.4 15875.4
May 8, 2023 15951.7 -17.5 -0.11% 15969.2 15997.5 15930.9