GSKl
Bán 17.545
Chênh lệch Chênh lệch0.070
Mua 17.615

Giao dịch GlaxoSmithKline PLC - biểu đồ giá GSKl

Bán 17.545
Chênh lệch Chênh lệch0.070
Mua 17.615
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GSKl lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 17.710 -0.095 -0.53% 17.805 17.865 17.695
May 24, 2022 17.775 0.180 1.02% 17.595 17.885 17.595
May 23, 2022 17.790 -0.020 -0.11% 17.810 17.820 17.590
May 20, 2022 17.605 0.300 1.73% 17.305 17.685 17.305
May 19, 2022 17.205 -0.185 -1.06% 17.390 17.530 17.085
May 18, 2022 17.705 -0.085 -0.48% 17.790 17.865 17.655
May 17, 2022 17.790 -0.070 -0.39% 17.860 17.910 17.695
May 16, 2022 17.860 0.415 2.38% 17.445 17.885 17.430
May 13, 2022 17.565 0.285 1.65% 17.280 17.575 17.195
May 12, 2022 17.130 -0.020 -0.12% 17.150 17.230 16.995
May 11, 2022 17.360 -0.030 -0.17% 17.390 17.430 17.140
May 10, 2022 17.415 0.025 0.14% 17.390 17.485 17.200
May 9, 2022 17.375 -0.235 -1.33% 17.610 17.630 17.315
May 6, 2022 17.675 -0.105 -0.59% 17.780 17.815 17.565
May 5, 2022 17.780 0.140 0.79% 17.640 17.900 17.640
May 4, 2022 17.640 -0.145 -0.82% 17.785 17.885 17.635
May 3, 2022 17.870 0.235 1.33% 17.635 17.900 17.635
Apr 29, 2022 17.875 -0.085 -0.47% 17.960 18.125 17.825
Apr 28, 2022 17.985 -0.005 -0.03% 17.990 18.085 17.775
Apr 27, 2022 18.025 0.560 3.21% 17.465 18.085 17.430