GPN
Bán 127.91
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 128.09

Giao dịch Global Payments - biểu đồ giá GPN

Bán 127.91
Chênh lệch Chênh lệch0.18
Mua 128.09
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GPN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 5, 2022 127.91 1.94 1.54% 125.97 129.73 125.97
Aug 4, 2022 128.48 -0.62 -0.48% 129.10 131.19 127.61
Aug 3, 2022 129.94 2.89 2.27% 127.05 131.23 126.99
Aug 2, 2022 126.25 -0.18 -0.14% 126.43 127.71 124.28
Aug 1, 2022 127.95 4.52 3.66% 123.43 131.38 120.93
Jul 29, 2022 122.22 0.14 0.11% 122.08 123.23 120.93
Jul 28, 2022 122.37 2.31 1.92% 120.06 122.75 119.85
Jul 27, 2022 120.14 -0.87 -0.72% 121.01 122.38 119.02
Jul 26, 2022 119.69 1.16 0.98% 118.53 121.70 118.02
Jul 25, 2022 118.35 -0.83 -0.70% 119.18 119.24 117.60
Jul 22, 2022 118.70 -0.65 -0.54% 119.35 121.41 117.91
Jul 21, 2022 120.16 1.17 0.98% 118.99 120.81 118.64
Jul 20, 2022 119.73 2.11 1.79% 117.62 119.91 117.34
Jul 19, 2022 118.09 3.14 2.73% 114.95 118.46 114.78
Jul 18, 2022 113.07 -2.42 -2.10% 115.49 116.70 112.31
Jul 15, 2022 114.68 1.87 1.66% 112.81 116.57 112.81
Jul 14, 2022 111.18 0.62 0.56% 110.56 111.78 108.51
Jul 13, 2022 112.59 3.15 2.88% 109.44 112.99 108.44
Jul 12, 2022 112.03 1.09 0.98% 110.94 113.65 110.94
Jul 11, 2022 111.51 0.02 0.02% 111.49 112.62 110.97