GOCO
Bán 15.77
Chênh lệch Chênh lệch0.71
Mua 16.49

Giao dịch GoHealth, Inc. - biểu đồ giá GOCO

Bán 15.77
Chênh lệch Chênh lệch0.71
Mua 16.49
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GOCO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 8, 2023 15.7748 0.2494 1.61% 15.5254 16.2042 15.3160
Feb 7, 2023 15.4955 1.2066 8.44% 14.2889 15.7355 14.2789
Feb 6, 2023 14.4885 -0.0696 -0.48% 14.5581 14.6285 13.9100
Feb 3, 2023 14.7875 -0.9074 -5.78% 15.6949 16.0344 14.3987
Feb 2, 2023 15.9245 -0.2790 -1.72% 16.2035 16.6928 15.6849
Feb 1, 2023 16.0741 1.1471 7.68% 14.9270 16.3339 14.7876
Jan 31, 2023 15.1665 0.4588 3.12% 14.7077 15.6158 14.6379
Jan 30, 2023 14.6582 0.3893 2.73% 14.2689 15.1867 14.2689
Jan 27, 2023 14.4586 0.7082 5.15% 13.7504 15.1570 13.7007
Jan 26, 2023 13.8805 0.5587 4.19% 13.3218 14.3593 13.2819
Jan 25, 2023 13.1824 0.3095 2.40% 12.8729 13.4916 12.5639
Jan 24, 2023 13.4218 0.1198 0.90% 13.3020 13.8408 13.0924
Jan 23, 2023 13.2520 -0.5184 -3.76% 13.7704 13.9204 12.9828
Jan 20, 2023 14.0402 0.1300 0.93% 13.9102 14.7983 13.3017
Jan 19, 2023 13.6211 -1.4459 -9.60% 15.0670 15.0670 13.5911
Jan 18, 2023 15.1070 -1.0571 -6.54% 16.1641 17.1515 14.9073
Jan 17, 2023 15.8449 2.4335 18.15% 13.4114 16.1940 13.4114
Jan 13, 2023 12.9531 0.5687 4.59% 12.3844 13.1129 12.3644
Jan 12, 2023 12.6039 -0.3389 -2.62% 12.9428 13.3822 12.2947
Jan 11, 2023 13.1125 -0.4983 -3.66% 13.6108 14.1001 12.9028