Gold
Bán 1852.00
Chênh lệch Chênh lệch0.53
Mua 1852.53

Giao dịch Gold Spot - biểu đồ giá Gold

Bán 1852.00
Chênh lệch Chênh lệch0.53
Mua 1852.53
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Gold lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 1847.01 -6.96 -0.38% 1853.97 1854.19 1846.99
May 25, 2022 1853.98 -13.31 -0.71% 1867.29 1868.00 1840.66
May 24, 2022 1867.29 13.66 0.74% 1853.63 1869.47 1849.05
May 23, 2022 1853.62 7.67 0.42% 1845.95 1865.23 1845.52
May 22, 2022 1845.96 -2.17 -0.12% 1848.13 1849.05 1842.65
May 20, 2022 1846.17 4.35 0.24% 1841.82 1849.34 1832.18
May 19, 2022 1841.84 25.88 1.43% 1815.96 1848.89 1810.74
May 18, 2022 1815.96 1.63 0.09% 1814.33 1824.51 1807.15
May 17, 2022 1814.36 -11.81 -0.65% 1826.17 1835.96 1812.71
May 16, 2022 1826.14 14.52 0.80% 1811.62 1828.93 1786.35
May 13, 2022 1811.33 -9.93 -0.55% 1821.26 1828.69 1798.81
May 12, 2022 1821.26 -32.69 -1.76% 1853.95 1858.75 1809.94
May 11, 2022 1853.95 20.43 1.11% 1833.52 1857.94 1831.96
May 10, 2022 1833.54 -20.78 -1.12% 1854.32 1865.24 1833.05
May 9, 2022 1854.31 -26.71 -1.42% 1881.02 1881.88 1851.53
May 8, 2022 1881.01 -2.23 -0.12% 1883.24 1885.38 1879.48
May 6, 2022 1882.85 8.66 0.46% 1874.19 1892.21 1865.97
May 5, 2022 1874.20 -19.63 -1.04% 1893.83 1909.63 1872.35
May 4, 2022 1893.82 25.66 1.37% 1868.16 1894.04 1861.34
May 3, 2022 1868.16 5.23 0.28% 1862.93 1877.98 1850.44