Gold
Bán 1796.79
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 1797.31

Giao dịch Gold Spot - biểu đồ giá Gold

Bán 1796.79
Chênh lệch Chênh lệch0.52
Mua 1797.31
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Gold lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 1796.08 -6.01 -0.33% 1802.09 1802.31 1795.33
Dec 1, 2022 1802.10 28.89 1.63% 1773.21 1804.23 1771.65
Nov 30, 2022 1773.19 24.41 1.40% 1748.78 1773.30 1744.73
Nov 29, 2022 1748.76 7.66 0.44% 1741.10 1759.05 1740.07
Nov 28, 2022 1741.09 -9.74 -0.56% 1750.83 1763.62 1739.44
Nov 27, 2022 1750.83 -1.91 -0.11% 1752.74 1753.78 1749.98
Nov 25, 2022 1754.05 -1.25 -0.07% 1755.30 1761.07 1745.79
Nov 24, 2022 1755.31 3.19 0.18% 1752.12 1758.59 1751.66
Nov 23, 2022 1752.12 11.12 0.64% 1741.00 1753.10 1726.21
Nov 22, 2022 1741.00 2.57 0.15% 1738.43 1749.63 1736.89
Nov 21, 2022 1738.41 -13.76 -0.79% 1752.17 1752.91 1732.33
Nov 20, 2022 1752.19 1.04 0.06% 1751.15 1752.54 1750.83
Nov 18, 2022 1750.78 -9.18 -0.52% 1759.96 1767.49 1747.35
Nov 17, 2022 1759.95 -13.78 -0.78% 1773.73 1774.62 1754.32
Nov 16, 2022 1773.72 -6.88 -0.39% 1780.60 1784.86 1770.18
Nov 15, 2022 1780.59 11.23 0.63% 1769.36 1786.23 1766.96
Nov 14, 2022 1769.36 6.06 0.34% 1763.30 1774.88 1753.10
Nov 13, 2022 1763.31 -0.15 -0.01% 1763.46 1764.78 1761.21
Nov 11, 2022 1771.23 19.18 1.09% 1752.05 1772.45 1747.12
Nov 10, 2022 1752.06 45.74 2.68% 1706.32 1757.06 1703.81