GS
Bán 323.35
Chênh lệch Chênh lệch0.56
Mua 323.91

Giao dịch Goldman Sachs Group - biểu đồ giá GS

Bán 323.35
Chênh lệch Chênh lệch0.56
Mua 323.91
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 323.35 5.61 1.77% 317.74 325.30 317.41
May 25, 2022 314.72 3.88 1.25% 310.84 317.42 309.55
May 24, 2022 313.87 0.03 0.01% 313.84 315.11 306.17
May 23, 2022 316.40 4.32 1.38% 312.08 321.57 310.78
May 20, 2022 306.40 -4.54 -1.46% 310.94 312.20 299.17
May 19, 2022 307.68 4.16 1.37% 303.52 309.73 303.10
May 18, 2022 306.49 -1.88 -0.61% 308.37 312.56 304.63
May 17, 2022 312.80 3.97 1.29% 308.83 314.11 307.87
May 16, 2022 303.28 -2.50 -0.82% 305.78 306.11 300.40
May 13, 2022 306.90 3.66 1.21% 303.24 309.44 302.88
May 12, 2022 299.21 -0.24 -0.08% 299.45 302.64 293.74
May 11, 2022 301.01 -2.89 -0.95% 303.90 310.64 300.83
May 10, 2022 304.54 -6.89 -2.21% 311.43 314.79 300.33
May 9, 2022 308.60 1.22 0.40% 307.38 313.49 304.69
May 6, 2022 312.49 2.22 0.72% 310.27 313.37 305.82
May 5, 2022 312.94 -6.64 -2.08% 319.58 320.53 308.23
May 4, 2022 323.60 8.94 2.84% 314.66 324.59 311.83
May 3, 2022 314.39 2.67 0.86% 311.72 319.31 310.85
May 2, 2022 310.16 4.92 1.61% 305.24 311.08 301.95
Apr 29, 2022 305.08 -12.00 -3.78% 317.08 318.76 304.32