GRT/BTC
Bán 0.00000504
Chênh lệch Chênh lệch0.00000052
Mua 0.00000556
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000498 0.00000009 1.84% 0.00000489 0.00000499 0.00000487
Jun 26, 2022 0.00000489 -0.00000028 -5.42% 0.00000517 0.00000549 0.00000487
Jun 25, 2022 0.00000516 -0.00000003 -0.58% 0.00000519 0.00000534 0.00000499
Jun 24, 2022 0.00000518 0.00000015 2.98% 0.00000503 0.00000530 0.00000500
Jun 23, 2022 0.00000502 0.00000005 1.01% 0.00000497 0.00000528 0.00000497
Jun 22, 2022 0.00000498 -0.00000004 -0.80% 0.00000502 0.00000508 0.00000490
Jun 21, 2022 0.00000503 0.00000024 5.01% 0.00000479 0.00000525 0.00000473
Jun 20, 2022 0.00000479 0.00000004 0.84% 0.00000475 0.00000499 0.00000467
Jun 19, 2022 0.00000476 -0.00000020 -4.03% 0.00000496 0.00000499 0.00000468
Jun 18, 2022 0.00000496 0.00000038 8.30% 0.00000458 0.00000508 0.00000445
Jun 17, 2022 0.00000457 0.00000004 0.88% 0.00000453 0.00000464 0.00000446
Jun 16, 2022 0.00000453 -0.00000020 -4.23% 0.00000473 0.00000486 0.00000442
Jun 15, 2022 0.00000473 0.00000025 5.58% 0.00000448 0.00000476 0.00000419
Jun 14, 2022 0.00000449 0.00000000 0.00% 0.00000449 0.00000479 0.00000428
Jun 13, 2022 0.00000449 0.00000049 12.25% 0.00000400 0.00000454 0.00000374
Jun 12, 2022 0.00000399 -0.00000012 -2.92% 0.00000411 0.00000419 0.00000384
Jun 11, 2022 0.00000410 -0.00000038 -8.48% 0.00000448 0.00000456 0.00000402
Jun 10, 2022 0.00000447 -0.00000019 -4.08% 0.00000466 0.00000472 0.00000443
Jun 9, 2022 0.00000466 -0.00000002 -0.43% 0.00000468 0.00000476 0.00000451
Jun 8, 2022 0.00000469 -0.00000003 -0.64% 0.00000472 0.00000479 0.00000453