GRT/USDT
Bán 0.0921
Chênh lệch Chênh lệch0.0013
Mua 0.0934
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GRT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.0972 0.0001 0.10% 0.0971 0.0974 0.0933
Jun 28, 2022 0.0971 -0.0103 -9.59% 0.1074 0.1094 0.0934
Jun 27, 2022 0.1076 -0.0002 -0.19% 0.1078 0.1140 0.1061
Jun 26, 2022 0.1078 -0.0084 -7.23% 0.1162 0.1235 0.1073
Jun 25, 2022 0.1162 0.0008 0.69% 0.1154 0.1200 0.1095
Jun 24, 2022 0.1153 0.0040 3.59% 0.1113 0.1190 0.1089
Jun 23, 2022 0.1112 0.0069 6.62% 0.1043 0.1147 0.1040
Jun 22, 2022 0.1042 -0.0051 -4.67% 0.1093 0.1104 0.1033
Jun 21, 2022 0.1094 0.0059 5.70% 0.1035 0.1181 0.1014
Jun 20, 2022 0.1034 0.0007 0.68% 0.1027 0.1081 0.0965
Jun 19, 2022 0.1026 0.0042 4.27% 0.0984 0.1038 0.0919
Jun 18, 2022 0.0985 0.0004 0.41% 0.0981 0.1002 0.0888
Jun 17, 2022 0.0982 0.0012 1.24% 0.0970 0.1018 0.0957
Jun 16, 2022 0.0971 -0.0148 -13.23% 0.1119 0.1156 0.0941
Jun 15, 2022 0.1119 0.0080 7.70% 0.1039 0.1120 0.0901
Jun 14, 2022 0.1042 -0.0010 -0.95% 0.1052 0.1146 0.0961
Jun 13, 2022 0.1042 -0.0072 -6.46% 0.1114 0.1130 0.0943
Jun 12, 2022 0.1112 -0.0113 -9.22% 0.1225 0.1235 0.1098
Jun 11, 2022 0.1224 -0.0140 -10.26% 0.1364 0.1407 0.1189
Jun 10, 2022 0.1365 -0.0106 -7.21% 0.1471 0.1492 0.1349