0874
Bán 17.85
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 18.25

Giao dịch Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited - biểu đồ giá 0874

Bán 17.85
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 18.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0874 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 22, 2022 17.85 0.25 1.42% 17.60 18.10 17.40
Sep 21, 2022 17.85 0.00 0.00% 17.85 17.95 17.70
Sep 20, 2022 17.90 -0.15 -0.83% 18.05 18.15 17.85
Sep 19, 2022 18.00 -0.20 -1.10% 18.20 18.35 18.00
Sep 16, 2022 18.35 -0.20 -1.08% 18.55 18.75 18.25
Sep 15, 2022 18.50 -0.15 -0.80% 18.65 18.80 18.50
Sep 14, 2022 18.55 0.10 0.54% 18.45 18.80 18.35
Sep 13, 2022 18.70 0.25 1.36% 18.45 18.95 18.45
Sep 9, 2022 18.50 0.35 1.93% 18.15 18.65 18.15
Sep 8, 2022 18.15 -0.10 -0.55% 18.25 18.35 18.15
Sep 7, 2022 18.20 0.00 0.00% 18.20 18.40 18.20
Sep 6, 2022 18.35 0.15 0.82% 18.20 18.45 18.20
Sep 5, 2022 18.40 -0.25 -1.34% 18.65 18.65 18.35
Sep 2, 2022 18.75 -0.10 -0.53% 18.85 18.90 18.70
Sep 1, 2022 18.85 0.20 1.07% 18.65 19.00 18.60
Aug 31, 2022 18.70 0.15 0.81% 18.55 18.70 18.55
Aug 30, 2022 18.65 0.05 0.27% 18.60 18.70 18.55
Aug 29, 2022 18.70 0.10 0.54% 18.60 18.85 18.60
Aug 26, 2022 18.80 0.10 0.53% 18.70 18.95 18.70
Aug 25, 2022 18.80 0.15 0.80% 18.65 18.85 18.65