0011
Bán 137.5
Chênh lệch Chênh lệch2.2
Mua 139.7

Giao dịch Hang Seng Bank Limited - biểu đồ giá 0011

Bán 137.5
Chênh lệch Chênh lệch2.2
Mua 139.7
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0011 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 137.5 0.9 0.66% 136.6 138.1 136.5
May 26, 2022 136.4 -0.2 -0.15% 136.6 137.2 136.0
May 25, 2022 136.1 -0.9 -0.66% 137.0 137.5 135.8
May 24, 2022 136.2 -0.6 -0.44% 136.8 137.3 135.3
May 23, 2022 136.5 0.0 0.00% 136.5 137.0 135.3
May 20, 2022 136.5 0.5 0.37% 136.0 137.8 135.6
May 19, 2022 135.1 -1.8 -1.31% 136.9 136.9 134.2
May 18, 2022 136.3 -1.7 -1.23% 138.0 138.1 135.5
May 17, 2022 138.0 0.4 0.29% 137.6 138.3 137.0
May 16, 2022 137.3 -1.6 -1.15% 138.9 138.9 136.1
May 13, 2022 138.0 1.8 1.32% 136.2 138.3 135.6
May 12, 2022 135.1 -3.2 -2.31% 138.3 138.3 135.1
May 11, 2022 138.0 -0.1 -0.07% 138.1 138.8 136.8
May 10, 2022 138.5 -0.5 -0.36% 139.0 140.2 135.7
May 6, 2022 138.8 -2.6 -1.84% 141.4 141.6 138.6
May 5, 2022 142.1 -0.1 -0.07% 142.2 143.8 141.2
May 4, 2022 141.2 0.5 0.36% 140.7 142.4 140.7
May 3, 2022 140.1 1.5 1.08% 138.6 140.2 138.3
Apr 29, 2022 138.6 -0.7 -0.50% 139.3 140.2 138.2
Apr 28, 2022 139.0 0.9 0.65% 138.1 140.9 138.1