2828
Bán 93.5
Chênh lệch Chênh lệch1.1
Mua 94.6

Giao dịch Hang Seng China Enterprises Index ETF - biểu đồ giá 2828

Bán 93.5
Chênh lệch Chênh lệch1.1
Mua 94.6
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2828 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2021 93.5 0.0 0.00% 93.5 93.5 93.5
Sep 9, 2021 93.3 -1.5 -1.58% 94.8 95.0 93.0
Sep 8, 2021 95.8 -0.5 -0.52% 96.3 97.0 95.4
Sep 7, 2021 96.2 0.9 0.94% 95.3 96.5 95.1
Sep 6, 2021 95.1 1.0 1.06% 94.1 95.3 94.1
Sep 3, 2021 94.4 -0.3 -0.32% 94.7 94.8 93.7
Sep 2, 2021 94.8 0.3 0.32% 94.5 95.8 94.3
Sep 1, 2021 94.0 1.0 1.08% 93.0 94.9 92.7
Aug 31, 2021 92.7 1.5 1.64% 91.2 92.8 89.9
Aug 30, 2021 91.3 0.4 0.44% 90.9 91.5 90.2
Aug 27, 2021 91.0 0.2 0.22% 90.8 92.1 90.5
Aug 26, 2021 90.7 -1.3 -1.41% 92.0 92.3 90.1
Aug 25, 2021 92.1 -1.0 -1.07% 93.1 93.6 91.5
Aug 24, 2021 92.0 1.2 1.32% 90.8 92.0 90.5
Aug 23, 2021 89.4 -0.8 -0.89% 90.2 91.3 89.2
Aug 20, 2021 88.7 -1.6 -1.77% 90.3 90.3 87.8
Aug 19, 2021 90.4 -1.8 -1.95% 92.2 92.9 90.0
Aug 18, 2021 92.6 0.8 0.87% 91.8 93.4 91.8
Aug 17, 2021 91.7 -1.7 -1.82% 93.4 94.1 91.4
Aug 16, 2021 94.0 -1.1 -1.16% 95.1 95.4 93.6