HOG
Bán 40.00
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 40.19

Giao dịch Harley Davidson - biểu đồ giá HOG

Bán 40.00
Chênh lệch Chênh lệch0.19
Mua 40.19
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 40.00 -0.69 -1.70% 40.69 41.57 39.99
Sep 20, 2022 40.79 -0.20 -0.49% 40.99 41.29 40.26
Sep 19, 2022 41.59 1.57 3.92% 40.02 41.79 39.78
Sep 16, 2022 40.62 0.71 1.78% 39.91 41.18 39.91
Sep 15, 2022 41.02 0.28 0.69% 40.74 41.31 40.20
Sep 14, 2022 41.00 0.03 0.07% 40.97 41.40 40.19
Sep 13, 2022 41.13 0.25 0.61% 40.88 42.35 40.65
Sep 12, 2022 42.61 1.50 3.65% 41.11 42.93 41.09
Sep 9, 2022 40.98 0.88 2.19% 40.10 41.11 40.10
Sep 8, 2022 39.92 0.87 2.23% 39.05 39.94 38.60
Sep 7, 2022 39.71 1.38 3.60% 38.33 39.78 38.33
Sep 6, 2022 37.69 -0.17 -0.45% 37.86 38.16 36.70
Sep 2, 2022 38.15 -0.18 -0.47% 38.33 39.03 37.82
Sep 1, 2022 38.12 0.10 0.26% 38.02 38.33 37.55
Aug 31, 2022 38.47 -0.58 -1.49% 39.05 39.05 38.01
Aug 30, 2022 38.78 -0.83 -2.10% 39.61 39.76 38.64
Aug 29, 2022 39.59 0.32 0.81% 39.27 39.94 39.01
Aug 26, 2022 39.89 -1.17 -2.85% 41.06 41.47 39.76
Aug 25, 2022 41.29 0.71 1.75% 40.58 41.67 40.58
Aug 24, 2022 40.78 0.23 0.57% 40.55 41.28 40.55