NHWK
Bán 1.157
Chênh lệch Chênh lệch0.096
Mua 1.253

Giao dịch NightHawk Biosciences, Inc. - biểu đồ giá NHWK

Bán 1.157
Chênh lệch Chênh lệch0.096
Mua 1.253
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NHWK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 13, 2022 1.157 0.000 0.00% 1.157 1.157 1.157
Nov 30, 2022 1.157 0.000 0.00% 1.157 1.197 1.147
Nov 29, 2022 1.177 -0.109 -8.48% 1.286 1.306 1.167
Nov 28, 2022 1.296 -0.059 -4.35% 1.355 1.355 1.266
Nov 25, 2022 1.306 -0.029 -2.17% 1.335 1.365 1.296
Nov 23, 2022 1.335 -0.060 -4.30% 1.395 1.395 1.326
Nov 22, 2022 1.395 0.020 1.45% 1.375 1.415 1.345
Nov 21, 2022 1.365 -0.050 -3.53% 1.415 1.415 1.355
Nov 18, 2022 1.385 -0.030 -2.12% 1.415 1.475 1.385
Nov 17, 2022 1.405 -0.050 -3.44% 1.455 1.465 1.405
Nov 16, 2022 1.445 -0.010 -0.69% 1.455 1.514 1.425
Nov 15, 2022 1.544 0.020 1.31% 1.524 1.604 1.425
Nov 14, 2022 1.524 0.020 1.33% 1.504 1.534 1.475
Nov 11, 2022 1.465 0.000 0.00% 1.465 1.494 1.455
Nov 10, 2022 1.475 0.030 2.08% 1.445 1.534 1.445
Nov 9, 2022 1.445 -0.020 -1.37% 1.465 1.465 1.425
Nov 8, 2022 1.475 -0.020 -1.34% 1.495 1.495 1.445
Nov 7, 2022 1.485 -0.029 -1.92% 1.514 1.514 1.455
Nov 4, 2022 1.475 0.000 0.00% 1.475 1.495 1.425
Nov 3, 2022 1.484 -0.001 -0.07% 1.485 1.504 1.475