HTBX
Bán 2.229
Chênh lệch Chênh lệch0.192
Mua 2.421

Giao dịch Heat Biologics, Inc. - biểu đồ giá HTBX

Bán 2.229
Chênh lệch Chênh lệch0.192
Mua 2.421
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HTBX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 2.229 0.019 0.86% 2.210 2.299 2.180
May 26, 2022 2.170 -0.040 -1.81% 2.210 2.289 2.170
May 25, 2022 2.140 -0.070 -3.17% 2.210 2.289 2.140
May 24, 2022 2.319 0.159 7.36% 2.160 2.438 2.160
May 23, 2022 2.210 0.030 1.38% 2.180 2.250 2.140
May 20, 2022 2.229 -0.060 -2.62% 2.289 2.369 2.100
May 19, 2022 2.319 0.119 5.41% 2.200 2.329 2.180
May 18, 2022 2.230 -0.069 -3.00% 2.299 2.428 2.150
May 17, 2022 2.329 0.159 7.33% 2.170 2.409 2.090
May 16, 2022 2.180 0.308 16.45% 1.872 2.250 1.862
May 13, 2022 1.852 0.089 5.05% 1.763 1.912 1.703
May 12, 2022 1.614 0.000 0.00% 1.614 1.683 1.574
May 11, 2022 1.564 -0.209 -11.79% 1.773 1.783 1.554
May 10, 2022 1.733 -0.228 -11.63% 1.961 1.981 1.733
May 9, 2022 1.932 -0.139 -6.71% 2.071 2.110 1.892
May 6, 2022 2.150 -0.090 -4.02% 2.240 2.279 2.071
May 5, 2022 2.279 -0.110 -4.60% 2.389 2.418 2.259
May 4, 2022 2.548 0.179 7.56% 2.369 2.558 2.269
May 3, 2022 2.329 -0.159 -6.39% 2.488 2.498 2.319
May 2, 2022 2.309 -0.040 -1.70% 2.349 2.448 2.249