HEIO
Bán 72.05
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 72.45

Giao dịch Heineken Holding N.V. - biểu đồ giá HEIO

Bán 72.05
Chênh lệch Chênh lệch0.40
Mua 72.45
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HEIO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 71.70 0.20 0.28% 71.50 72.30 71.15
May 25, 2022 71.55 1.94 2.79% 69.61 71.80 69.46
May 24, 2022 69.61 -0.49 -0.70% 70.10 70.30 69.26
May 23, 2022 70.50 0.55 0.79% 69.95 70.50 69.31
May 20, 2022 69.66 0.20 0.29% 69.46 70.25 69.21
May 19, 2022 69.51 -3.36 -4.61% 72.87 72.87 69.46
May 18, 2022 73.40 -0.50 -0.68% 73.90 74.85 73.30
May 17, 2022 73.95 -0.97 -1.29% 74.92 75.49 73.70
May 16, 2022 74.75 1.05 1.42% 73.70 74.85 73.50
May 13, 2022 73.95 1.10 1.51% 72.85 74.00 72.45
May 12, 2022 72.90 0.65 0.90% 72.25 73.15 71.00
May 11, 2022 72.95 0.80 1.11% 72.15 73.35 71.90
May 10, 2022 72.05 0.60 0.84% 71.45 72.80 71.40
May 9, 2022 70.80 0.05 0.07% 70.75 71.75 70.60
May 6, 2022 71.60 -2.05 -2.78% 73.65 73.70 70.55
May 5, 2022 73.65 -0.14 -0.19% 73.79 75.14 73.40
May 4, 2022 73.20 -0.20 -0.27% 73.40 73.65 71.75
May 3, 2022 73.50 0.48 0.66% 73.02 73.95 72.25
May 2, 2022 72.75 -1.15 -1.56% 73.90 74.50 66.36
Apr 29, 2022 74.35 -0.40 -0.54% 74.75 75.29 74.25