HER
Bán 3.5800
Chênh lệch Chênh lệch0.0375
Mua 3.6175

Giao dịch Hera SPA - biểu đồ giá HER

Bán 3.5800
Chênh lệch Chênh lệch0.0375
Mua 3.6175
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HER lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 3.5250 0.0000 0.00% 3.5250 3.5425 3.4750
May 24, 2022 3.4975 -0.0300 -0.85% 3.5275 3.5375 3.4775
May 23, 2022 3.5525 0.0825 2.38% 3.4700 3.5525 3.4675
May 20, 2022 3.4475 0.0300 0.88% 3.4175 3.5250 3.4100
May 19, 2022 3.4225 -0.0300 -0.87% 3.4525 3.4825 3.4075
May 18, 2022 3.4675 0.0300 0.87% 3.4375 3.5150 3.4325
May 17, 2022 3.4250 -0.0600 -1.72% 3.4850 3.5100 3.4025
May 16, 2022 3.4825 0.1250 3.72% 3.3575 3.5075 3.3425
May 13, 2022 3.3550 0.0075 0.22% 3.3475 3.4075 3.3050
May 12, 2022 3.3425 -0.1500 -4.29% 3.4925 3.5375 3.3150
May 11, 2022 3.5850 0.0750 2.14% 3.5100 3.5900 3.4600
May 10, 2022 3.5100 0.0250 0.72% 3.4850 3.5375 3.4675
May 9, 2022 3.4700 -0.0200 -0.57% 3.4900 3.5425 3.4450
May 6, 2022 3.5100 -0.0275 -0.78% 3.5375 3.5525 3.5075
May 5, 2022 3.5600 -0.0050 -0.14% 3.5650 3.6000 3.5375
May 4, 2022 3.5525 0.0325 0.92% 3.5200 3.5825 3.5100
May 3, 2022 3.5300 0.0475 1.36% 3.4825 3.5375 3.4550
May 2, 2022 3.4850 -0.0400 -1.13% 3.5250 3.5900 3.4600
Apr 29, 2022 3.5525 -0.0475 -1.32% 3.6000 3.6100 3.5400
Apr 28, 2022 3.5825 0.0375 1.06% 3.5450 3.5900 3.5375