HOT/BTC
Bán 0.00000011
Chênh lệch Chênh lệch0.00000000
Mua 0.00000011
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 26, 2022 0.00000011 0.00000000 0.00% 0.00000011 0.00000011 0.00000011
Jun 25, 2022 0.00000011 0.00000000 0.00% 0.00000011 0.00000011 0.00000011
Jun 24, 2022 0.00000011 0.00000000 0.00% 0.00000011 0.00000011 0.00000011
Jun 22, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Jun 21, 2022 0.00000011 0.00000001 10.00% 0.00000010 0.00000011 0.00000010
Jun 20, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Jun 19, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Jun 18, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Jun 17, 2022 0.00000010 0.00000000 0.00% 0.00000010 0.00000010 0.00000010
Jun 14, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Jun 13, 2022 0.00000009 0.00000001 12.50% 0.00000008 0.00000009 0.00000008
Jun 11, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 10, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 9, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 8, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 7, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 6, 2022 0.00000008 0.00000000 0.00% 0.00000008 0.00000008 0.00000008
Jun 3, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Jun 2, 2022 0.00000009 0.00000000 0.00% 0.00000009 0.00000009 0.00000009
Jun 1, 2022 0.00000008 -0.00000001 -11.11% 0.00000009 0.00000009 0.00000008