HOT/USDT
Bán 0.00210
Chênh lệch Chênh lệch0.00003
Mua 0.00213
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.00219 0.00002 0.92% 0.00217 0.00220 0.00217
Jun 28, 2022 0.00217 -0.00010 -4.41% 0.00227 0.00234 0.00216
Jun 27, 2022 0.00226 0.00001 0.44% 0.00225 0.00235 0.00224
Jun 26, 2022 0.00224 -0.00015 -6.28% 0.00239 0.00247 0.00223
Jun 25, 2022 0.00238 0.00005 2.15% 0.00233 0.00240 0.00225
Jun 24, 2022 0.00232 0.00007 3.11% 0.00225 0.00237 0.00223
Jun 23, 2022 0.00224 0.00016 7.69% 0.00208 0.00227 0.00207
Jun 22, 2022 0.00207 -0.00019 -8.41% 0.00226 0.00226 0.00207
Jun 21, 2022 0.00225 0.00018 8.70% 0.00207 0.00243 0.00204
Jun 20, 2022 0.00207 0.00004 1.97% 0.00203 0.00213 0.00195
Jun 19, 2022 0.00202 0.00011 5.76% 0.00191 0.00204 0.00184
Jun 18, 2022 0.00190 -0.00014 -6.86% 0.00204 0.00207 0.00179
Jun 17, 2022 0.00204 0.00006 3.03% 0.00198 0.00207 0.00196
Jun 16, 2022 0.00198 -0.00019 -8.76% 0.00217 0.00220 0.00194
Jun 15, 2022 0.00216 0.00011 5.37% 0.00205 0.00216 0.00188
Jun 14, 2022 0.00205 0.00006 3.02% 0.00199 0.00211 0.00188
Jun 13, 2022 0.00196 -0.00010 -4.85% 0.00206 0.00228 0.00188
Jun 12, 2022 0.00207 -0.00011 -5.05% 0.00218 0.00222 0.00201
Jun 11, 2022 0.00219 -0.00012 -5.19% 0.00231 0.00237 0.00214
Jun 10, 2022 0.00231 -0.00015 -6.10% 0.00246 0.00246 0.00229