HK50
Bán 22681.5
Chênh lệch Chênh lệch35.0
Mua 22716.5

Giao dịch Hong Kong 50 - biểu đồ giá HK50

Bán 22681.5
Chênh lệch Chênh lệch35.0
Mua 22716.5
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HK50 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jan 27, 2023 22681.5 38.0 0.17% 22643.5 22785.5 22482.0
Jan 26, 2023 22644.0 186.0 0.83% 22458.0 22710.0 22331.0
Jan 25, 2023 22457.0 97.5 0.44% 22359.5 22470.0 22193.5
Jan 24, 2023 22358.5 -30.5 -0.14% 22389.0 22458.0 22297.5
Jan 23, 2023 22390.0 147.5 0.66% 22242.5 22499.5 22231.0
Jan 22, 2023 22242.0 -9.0 -0.04% 22251.0 22267.0 22233.0
Jan 20, 2023 22244.0 473.0 2.17% 21771.0 22262.5 21729.5
Jan 19, 2023 21772.0 319.0 1.49% 21453.0 21815.5 21356.0
Jan 18, 2023 21454.0 -61.0 -0.28% 21515.0 21794.0 21423.0
Jan 17, 2023 21515.5 -108.5 -0.50% 21624.0 21799.5 21420.5
Jan 16, 2023 21623.0 -199.5 -0.91% 21822.5 21955.0 21593.0
Jan 15, 2023 21821.5 -47.5 -0.22% 21869.0 21873.5 21815.5
Jan 13, 2023 21864.5 248.5 1.15% 21616.0 21877.5 21468.0
Jan 12, 2023 21614.0 -60.0 -0.28% 21674.0 21725.0 21240.0
Jan 11, 2023 21673.5 170.0 0.79% 21503.5 21722.5 21343.5
Jan 10, 2023 21505.0 175.5 0.82% 21329.5 21529.0 21193.0
Jan 9, 2023 21328.0 19.5 0.09% 21308.5 21533.5 21203.5
Jan 8, 2023 21309.5 -52.5 -0.25% 21362.0 21363.0 21290.5
Jan 6, 2023 21336.0 127.5 0.60% 21208.5 21384.5 20865.5
Jan 5, 2023 21209.5 37.5 0.18% 21172.0 21372.5 20946.0