0388
Bán 279.6
Chênh lệch Chênh lệch3.6
Mua 283.2

Giao dịch Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - biểu đồ giá 0388

Bán 279.6
Chênh lệch Chênh lệch3.6
Mua 283.2
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0388 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 22, 2022 279.6 -1.8 -0.64% 281.4 282.4 274.8
Sep 21, 2022 287.4 -2.0 -0.69% 289.4 290.0 286.4
Sep 20, 2022 291.2 0.4 0.14% 290.8 292.8 289.6
Sep 19, 2022 289.4 -2.6 -0.89% 292.0 292.4 287.2
Sep 16, 2022 294.6 -2.6 -0.87% 297.2 298.6 293.4
Sep 15, 2022 301.2 3.0 1.01% 298.2 301.6 298.2
Sep 14, 2022 299.4 0.0 0.00% 299.4 301.0 296.4
Sep 13, 2022 306.8 -0.8 -0.26% 307.6 311.2 306.0
Sep 9, 2022 309.0 8.4 2.79% 300.6 310.6 300.2
Sep 8, 2022 299.6 -3.8 -1.25% 303.4 304.2 299.2
Sep 7, 2022 301.6 -0.6 -0.20% 302.2 302.2 298.4
Sep 6, 2022 305.2 2.0 0.66% 303.2 308.4 303.2
Sep 5, 2022 304.8 -5.2 -1.68% 310.0 310.0 302.2
Sep 2, 2022 312.2 3.4 1.10% 308.8 312.2 308.8
Sep 1, 2022 310.0 -3.4 -1.08% 313.4 313.4 309.4
Aug 31, 2022 315.6 5.2 1.68% 310.4 319.0 309.6
Aug 30, 2022 314.8 -2.4 -0.76% 317.2 318.2 312.6
Aug 29, 2022 319.2 -2.2 -0.68% 321.4 321.4 314.6
Aug 26, 2022 326.2 -4.0 -1.21% 330.2 331.0 323.2
Aug 25, 2022 329.2 11.2 3.52% 318.0 329.6 317.2