HOT/USD
Bán 0.00225
Chênh lệch Chênh lệch0.00004
Mua 0.00229
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HOT/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.00222 -0.00003 -1.33% 0.00225 0.00229 0.00218
Jun 27, 2022 0.00226 0.00002 0.89% 0.00224 0.00234 0.00223
Jun 26, 2022 0.00224 -0.00014 -5.88% 0.00238 0.00246 0.00222
Jun 25, 2022 0.00238 0.00006 2.59% 0.00232 0.00239 0.00225
Jun 24, 2022 0.00231 0.00006 2.67% 0.00225 0.00236 0.00222
Jun 23, 2022 0.00224 0.00018 8.74% 0.00206 0.00226 0.00206
Jun 22, 2022 0.00207 -0.00018 -8.00% 0.00225 0.00225 0.00206
Jun 21, 2022 0.00224 0.00018 8.74% 0.00206 0.00243 0.00203
Jun 20, 2022 0.00206 0.00005 2.49% 0.00201 0.00213 0.00194
Jun 19, 2022 0.00202 0.00012 6.32% 0.00190 0.00203 0.00183
Jun 18, 2022 0.00190 -0.00013 -6.40% 0.00203 0.00206 0.00178
Jun 17, 2022 0.00203 0.00006 3.05% 0.00197 0.00206 0.00195
Jun 16, 2022 0.00197 -0.00019 -8.80% 0.00216 0.00219 0.00193
Jun 15, 2022 0.00216 0.00012 5.88% 0.00204 0.00216 0.00187
Jun 14, 2022 0.00205 0.00006 3.02% 0.00199 0.00211 0.00188
Jun 13, 2022 0.00195 -0.00011 -5.34% 0.00206 0.00228 0.00188
Jun 12, 2022 0.00206 -0.00013 -5.94% 0.00219 0.00222 0.00201
Jun 11, 2022 0.00218 -0.00013 -5.63% 0.00231 0.00236 0.00213
Jun 10, 2022 0.00231 -0.00014 -5.71% 0.00245 0.00246 0.00229
Jun 9, 2022 0.00245 -0.00002 -0.81% 0.00247 0.00252 0.00244