1071
Bán 3.17
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.25

Giao dịch Huadian Power International Corporation Limited - biểu đồ giá 1071

Bán 3.17
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.25
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1071 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 22, 2022 3.169 0.000 0.00% 3.169 3.298 3.129
Sep 21, 2022 3.200 0.130 4.23% 3.070 3.228 3.070
Sep 20, 2022 3.104 -0.035 -1.12% 3.139 3.189 3.080
Sep 19, 2022 3.149 0.089 2.91% 3.060 3.179 2.951
Sep 16, 2022 3.134 -0.164 -4.97% 3.298 3.387 3.109
Sep 15, 2022 3.297 -0.199 -5.69% 3.496 3.555 3.238
Sep 14, 2022 3.496 0.070 2.04% 3.426 3.545 3.407
Sep 13, 2022 3.499 -0.186 -5.05% 3.685 3.704 3.456
Sep 9, 2022 3.672 -0.061 -1.63% 3.733 3.783 3.654
Sep 8, 2022 3.706 0.052 1.42% 3.654 3.793 3.585
Sep 7, 2022 3.685 0.150 4.24% 3.535 3.714 3.516
Sep 6, 2022 3.602 0.116 3.33% 3.486 3.605 3.436
Sep 5, 2022 3.486 0.139 4.15% 3.347 3.506 3.318
Sep 2, 2022 3.416 0.208 6.48% 3.208 3.436 3.208
Sep 1, 2022 3.192 -0.006 -0.19% 3.198 3.258 3.159
Aug 31, 2022 3.199 -0.069 -2.11% 3.268 3.290 3.129
Aug 30, 2022 3.253 -0.064 -1.93% 3.317 3.426 3.199
Aug 29, 2022 3.296 0.006 0.18% 3.290 3.367 3.221
Aug 26, 2022 3.375 -0.091 -2.63% 3.466 3.585 3.347
Aug 25, 2022 3.497 0.107 3.16% 3.390 3.514 3.377