0902
Bán 3.65
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.73

Giao dịch Huaneng Power International Inc. - biểu đồ giá 0902

Bán 3.65
Chênh lệch Chênh lệch0.08
Mua 3.73
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0902 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 3.649 -0.113 -3.00% 3.762 3.782 3.633
May 26, 2022 3.722 -0.050 -1.33% 3.772 3.851 3.673
May 25, 2022 3.774 0.091 2.47% 3.683 3.811 3.613
May 24, 2022 3.662 -0.090 -2.40% 3.752 3.839 3.653
May 23, 2022 3.753 -0.058 -1.52% 3.811 3.871 3.693
May 20, 2022 3.802 0.050 1.33% 3.752 3.891 3.752
May 19, 2022 3.723 0.100 2.76% 3.623 3.782 3.613
May 18, 2022 3.681 0.266 7.79% 3.415 3.772 3.415
May 17, 2022 3.429 -0.085 -2.42% 3.514 3.544 3.386
May 16, 2022 3.534 -0.060 -1.67% 3.594 3.612 3.505
May 13, 2022 3.571 -0.052 -1.44% 3.623 3.683 3.544
May 12, 2022 3.584 -0.138 -3.71% 3.722 3.871 3.574
May 11, 2022 3.704 -0.018 -0.48% 3.722 3.831 3.663
May 10, 2022 3.771 0.197 5.51% 3.574 3.851 3.485
May 6, 2022 3.668 -0.134 -3.52% 3.802 3.861 3.643
May 5, 2022 3.849 -0.240 -5.87% 4.089 4.168 3.831
May 4, 2022 4.099 -0.019 -0.46% 4.118 4.188 4.059
May 3, 2022 4.117 0.189 4.81% 3.928 4.158 3.910
Apr 29, 2022 3.948 -0.061 -1.52% 4.009 4.009 3.901
Apr 28, 2022 4.052 0.216 5.63% 3.836 4.059 3.762