HUBS
Bán 383.04
Chênh lệch Chênh lệch1.81
Mua 384.85

Giao dịch HubSpot, Inc. - biểu đồ giá HUBS

Bán 383.04
Chênh lệch Chênh lệch1.81
Mua 384.85
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

HUBS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 406.25 27.03 7.13% 379.22 409.57 379.22
Aug 9, 2022 362.91 -13.28 -3.53% 376.19 378.85 361.71
Aug 8, 2022 384.26 12.69 3.42% 371.57 392.67 370.90
Aug 5, 2022 372.21 10.02 2.77% 362.19 384.60 353.19
Aug 4, 2022 353.90 6.98 2.01% 346.92 354.51 335.85
Aug 3, 2022 348.28 17.74 5.37% 330.54 354.18 330.54
Aug 2, 2022 327.75 22.69 7.44% 305.06 330.95 305.06
Aug 1, 2022 313.12 14.56 4.88% 298.56 320.50 295.19
Jul 29, 2022 307.34 6.70 2.23% 300.64 308.84 294.74
Jul 28, 2022 300.31 10.62 3.67% 289.69 302.06 280.83
Jul 27, 2022 294.94 10.96 3.86% 283.98 296.26 279.61
Jul 26, 2022 271.96 -7.82 -2.80% 279.78 280.92 269.71
Jul 25, 2022 290.58 -7.58 -2.54% 298.16 298.16 284.77
Jul 22, 2022 299.98 -12.51 -4.00% 312.49 322.89 294.39
Jul 21, 2022 318.46 13.76 4.52% 304.70 322.70 304.20
Jul 20, 2022 308.69 21.51 7.49% 287.18 315.58 284.16
Jul 19, 2022 282.83 6.21 2.24% 276.62 283.49 267.90
Jul 18, 2022 274.14 -2.59 -0.94% 276.73 285.16 272.79
Jul 13, 2022 269.36 6.59 2.51% 262.77 282.63 258.09
Jul 12, 2022 272.91 -20.49 -6.98% 293.40 297.65 270.22