IAC
Bán 83.75
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 84.08

Giao dịch IAC/InterActiveCorp - biểu đồ giá IAC

Bán 83.75
Chênh lệch Chênh lệch0.33
Mua 84.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

IAC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 81.12 2.71 3.46% 78.41 81.46 78.41
May 24, 2022 79.51 -0.48 -0.60% 79.99 80.93 77.92
May 23, 2022 82.54 -0.34 -0.41% 82.88 83.07 80.32
May 20, 2022 82.75 0.77 0.94% 81.98 82.94 79.89
May 19, 2022 81.16 2.26 2.86% 78.90 82.84 77.89
May 18, 2022 79.16 -0.34 -0.43% 79.50 81.74 78.61
May 17, 2022 82.04 0.67 0.82% 81.37 82.94 79.42
May 16, 2022 79.76 -0.14 -0.18% 79.90 83.11 79.47
May 13, 2022 81.34 3.55 4.56% 77.79 82.93 77.79
May 12, 2022 76.73 0.61 0.80% 76.12 77.91 74.04
May 11, 2022 77.37 1.86 2.46% 75.51 81.32 75.49
May 10, 2022 78.94 3.94 5.25% 75.00 79.60 73.69
May 9, 2022 72.59 -2.35 -3.14% 74.94 75.98 72.17
May 6, 2022 77.05 -2.99 -3.74% 80.04 80.34 75.62
May 5, 2022 81.62 -3.29 -3.87% 84.91 85.02 80.38
May 4, 2022 86.69 3.81 4.60% 82.88 86.88 80.72
May 3, 2022 83.83 0.93 1.12% 82.90 84.80 82.88
May 2, 2022 83.87 1.78 2.17% 82.09 84.63 81.27
Apr 29, 2022 82.75 -3.58 -4.15% 86.33 88.22 82.49
Apr 28, 2022 86.94 1.05 1.22% 85.89 87.56 83.83