INFO
Bán 107.19
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 108.34

Giao dịch IHS Markit Ltd. - biểu đồ giá INFO

Bán 107.19
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 108.34
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

INFO lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Feb 25, 2022 107.19 0.33 0.31% 106.86 108.98 105.05
Feb 24, 2022 107.47 5.41 5.30% 102.06 108.27 102.06
Feb 23, 2022 105.21 -2.02 -1.88% 107.23 108.29 105.11
Feb 22, 2022 106.87 0.50 0.47% 106.37 108.46 105.68
Feb 18, 2022 106.68 -1.00 -0.93% 107.68 107.82 106.09
Feb 17, 2022 107.64 -0.78 -0.72% 108.42 109.59 107.53
Feb 16, 2022 109.11 0.86 0.79% 108.25 109.98 107.50
Feb 15, 2022 108.86 0.06 0.06% 108.80 109.66 108.13
Feb 14, 2022 107.58 -1.60 -1.47% 109.18 109.61 106.05
Feb 11, 2022 109.50 -2.32 -2.07% 111.82 112.25 109.00
Feb 10, 2022 112.04 0.11 0.10% 111.93 114.80 111.35
Feb 9, 2022 115.02 1.50 1.32% 113.52 115.74 113.52
Feb 8, 2022 112.76 -0.90 -0.79% 113.66 113.66 110.59
Feb 7, 2022 114.10 -2.42 -2.08% 116.52 117.01 113.71
Feb 4, 2022 116.55 1.27 1.10% 115.28 118.18 114.91
Feb 3, 2022 116.16 -0.68 -0.58% 116.84 118.09 115.91
Feb 2, 2022 118.84 1.19 1.01% 117.65 118.92 116.85
Feb 1, 2022 117.41 0.52 0.44% 116.89 117.68 115.13
Jan 31, 2022 116.66 3.15 2.78% 113.51 116.85 113.51
Jan 28, 2022 114.28 3.07 2.76% 111.21 114.42 109.97